Četvrtak četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Post 44, 18-21. 23b-29: 45, 1-5; Ps 104, 16-17. 18-19. 20-21; Mt 10, 7-15.

Klanjanje: Cabuna.


Evanđelje dana (Mt 10, 7-15)

„Badava primiste, badava dajte!“

U ono vrijeme: Reče Isus apostolima:
»Putem propovijedajte:
‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’
Bolesne liječite,
mrtve uskrisujte,
gubave čistite,
zloduhe izgonite!
Besplatno primiste,
besplatno dajte!
Ne stječite zlata, ni srebra, ni mjedi
sebi u pojase,
ni putne torbe,
ni dviju haljina,
ni obuće,
ni štapa.
Ta vrijedan je radnik hrane svoje.
U koji god grad ili selo uđete,
razvidite tko je u njemu dostojan:
ondje ostanite sve dok ne odete.
Ulazeći u kuću,
zaželite joj mir.
Bude li kuća dostojna,
neka mir vaš siđe na nju.
Ne bude li dostojna,
neka se mir vaš k vama vrati.
Gdje vas ne prime
i ne poslušaju riječi vaših,
iziđite iz kuće ili grada toga
i prašinu otresite sa svojih nogu.
Zaista, kažem vam,
lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj
na Dan sudnji,
negoli gradu tomu.«


Razmišljanje

Dok bih razmatrao ovaj odlomak, često sam znao razmišljati o tome kako bih trebao poći i propovijedati Kraljevstvo Božje. Danas sve više razumijem da je jednako tako važno primiti s dobrodošlicom one koji ga propovijedaju. Nevjerojatno koliko je Bog gostoljubiv! Neprestano i iznova nas poziva da dođemo i zasjednemo s Njim za Stol. Koga želi da ja danas pozovem za stol? Ili možda — kamo bih trebao poći i kako bih trebao naviještati Božje Kraljevstvo?

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)