Utorak petnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Izl 2, 1-15a; Ps 68, 3. 14. 30-31. 33-34; Mt 11, 20-24.

Obljetnica posvete crkve: Nova Kapela.

Klanjanje: Gornji Lipovac.


Evanđelje dana (Mt 11, 20-24)

„Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.“

U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«
»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«


Razmišljanje

U stilu starozavjetnih proroka, Isus se vrlo prijekorno izražava o nekim galilejskim gradovima. Međutim, dok je većina prijekornih proročkih govora bila usmjerena na poganske gradove i narode koji su bili u neprijateljskim odnosima s Izraelom, ovaj je Isusov prijekor usmjeren suprotno. Kao što na početku svog Evanđelja piše Matej, galilejska je zemlja ugledala veliko svjetlo u liku Isusa i Njegova nauka, stoga su gradovi ove „zemlje tame“ dobili priliku upoznati Istinu, obratiti se i vratiti se k Bogu. Međutim, kao što se Isus žali, oni tu šansu nisu iskoristili. Naročito je Kafarnaum, grad u kojemu je Isus najčešće boravio, imao ovu veliku milost i priliku ugostiti Spasitelja, Svjetlost svijeta. Nasuprot tome, oni poganski gradovi koje Isus spominje nisu imali takvu priliku i milost, a svejedno nisu umaknuli zasluženoj kazni. Isus, u stilu tadašnje retorike, svjesno rabi tako snažnu i kontrastnu usporedbu ovih gradova da potakne one koji Ga slušaju da o tome razmisle i opamete se. Međutim, ovdje se nalazi i pouka za nas: ovo i nas treba potaknuti na razmišljanje. Napokon, nakon više od dvije tisuće godina mi znamo kudikamo više o Isusu, o Bogu i vjeri nego stanovnici Kafarnauma, Korazaina ili Betsaide. Imamo mnogo kršćanskih knjiga, imamo svećenike, možemo posegnuti za čitavom tradicijom naučavanja Crkve o Bogu, a u nama je još uvijek puno sumnji, nevjere, vraćanja grijesima. I ne samo to, ponekad i mi svjedočimo čudima, djelovanju Gospodina Boga u svome životu, životima naše braće i sestara, a kakva je naša vjera? Nije li još uvijek preslaba, nestalna, sklona padovima? Razmisli kolika i kakva si sve Božja djela doživio u svome životu i kakav su trag ostavila na tvoju vjeru. Koji su plodovi toga prisutni u tvome životu danas? Nije li se Isus sažalio nad tobom? Možeš li reći da u svakodnevnom kontaktu s Isusom, Njegovom Riječju, sakramentima tvoja vjera raste i jača? D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)