Srijeda petnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Izl 3, 1-6. 9-12; Ps 102, 1-2. 3-4. 6-7; Mt 11, 25-27.


Evanđelje dana (Mt 11, 25-27)

„Sakrio si ovo od mudrih, a objavio malenima.“

U ono vrijeme reče Isus:
»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si ovo sakrio od mudrih i umnih,
a objavio malenima.
Da, Oče, tako se tebi svidjelo.
Sve je meni predao Otac moj
i nitko ne pozna Sina doli Otac
niti tko pozna Oca doli Sin
i onaj kome Sin hoće objaviti.«


Razmišljanje

Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih… (Ps 42, 8) Dubina poniznosti, požrtvovnosti, mudrosti, istine priziva dubinu i beskrajnost Božju. Dubine poniznog čovjeka „oduševljavaju“ Gospoda Boga, omogućavaju da ga Bog dariva Svojom milošću. Znanje, obrazovanje, titule, počasti i podrijetlo nisu ono što čovjeku daje veličinu, već prebivanje u blizini same Mudrosti, u Božjoj prisutnosti. Ponizna molitva u Božjoj prisutnosti, ponizno slušanje Božje Riječi, to je mudrost nad mudrostima. Dobro je težiti najvišim znanstvenim dosezima, ali ostati čovjek jednostavnosti. E, za to se danas pomoli! B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)