ŠESNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Šesnaesta kroz godinu

Čitanja: Jr 23, 1-6; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30-34.

Klanjanje: Stara Gradiška.


Evanđelje dana (Mk 6, 30-34)

„Bijahu kao ovce bez pastira.“

U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.
Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.


Razmišljanje

Apostoli su bili umorni jer su mnogi dolazili i odlazili da čuju njihovo učenje potvrđeno snagom Božjom jer je – kao što se sjećamo – Isus Svojim učenicima dao vlast nad nečistim duhovima kada ih je poslao… Vidimo dakle, da je u to vrijeme bila velika potreba za ovakvim učenjem. U prilog tome svjedoči i činjenica da je – čak i kada su, po Isusovu savjetu, otplovili na samotno mjesto da se tamo odmore – mnoštvo ljudi koji su ih vidjeli kako odlaze, požurilo za njima. Kakva je Isusova reakcija? Evanđelje izvještava sljedeće: sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu. (Mk 6,34) Opisana situacija prikazuje nam Isusa kao Onoga koji je, unatoč tome što je Bog, ipak promijenio Svoj plan i prilagodio se trenutnoj situaciji. Vjerojatno je bio umoran, kao i apostoli, ali je bez obzira na to razumio nevolju ljudi koji su bili silno željni da Ga upoznaju i slušaju Njegov nauk. Isus je, dakle, odustao od odmora koji je isplanirao te izišao ususret željama tih ljudi. A kako to izgleda kod nas, kod mene? Suvremeni čovjek htio bi sve pomno isplanirati i držati se toga plana, a kada mu nešto ne pođe za rukom, doživljava frustraciju. Zaboravlja da, ako netko – primjerice – dođe i zamoli za razgovor, pomoć, vrijedi utrošiti nešto svoga vremena na drugog čovjeka te da nas obično potom i sam Bog za to nagrađuje. Generalno se može ustvrditi da se modernom čovjeku najčešće teško odreći vlastitih planova kako bi se mogli provoditi Božji planovi. U određenom smislu ovo je veliki nesporazum. Čovjek koji je vjernik često moli Oče naš, a upravo se u toj molitvi nalaze riječi: …budi volja Tvoja. Dakle, volja Božja uopće ne mora biti istovjetna volji čovjekovoj. Vjernik treba biti spreman na eventualnu promjenu vlastitih planova ako je to nužno za dobro drugog čovjeka. Nesumnjivo, prošle smo godine svjedočili upravo jednoj takvoj situaciji da smo nužno morali mijenjati svoje dotadašnje navike i planove. Korona virus je, iako toliko sićušan da se ne može vidjeti golim okom, doslovno uništio planove svih naroda svijeta. Radi vlastitog dobra i dobra drugih, bilo je potrebno sve podrediti pravilima sigurnosti koja su nas praktički lišila slobode, korištenja mnogih materijalnih dobara, tehnoloških dostignuća i mnogih drugih dobara. Suvremeni čovjek naviknut na slobodu, udobnost i prosperitet, iznenada je iskusio da se bez mnogih dobara i užitaka može živjeti. Za egzistenciju i život zaista je potrebno vrlo malo. Potrebna je, međutim, ljudska solidarnost, požrtvovnost, blizina drugog čovjeka, a toga je počesto nedostajalo. Također, nije bilo žive prisutnosti na sv. Misi, svetih sakramenata, crkve su bile zatvorene… Srećom, opstala je duhovna veza s Crkvom putem medija. Kako su ta iskustva promijenila moj život? Kakav je moj odnos s Bogom i Crkvom sada? Crkva je također jedno od rijetkih mjesta gdje se ljudi sastaju bez neprijateljstava, bez negativnih misli. Sastaju se u tišini i sabranosti kako bi dostojno sudjelovali u sv. Misi, pozdravili Isusa koji silazi na oltar tijekom pretvorbe kruha i vina, a zatim blagovali euharistijski Kruh kao okrjepu za nadolazeće dane, kako bi pozivali Isusa ne samo u svoje srce, već i u svoj svakodnevni život. Gospodine Isuse Kriste, molim Te, nauči me živjeti u sadašnjem trenutku prema Tvojim planovima, a ne prema mojim. Amen. A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)