Sv. Brigita Švedska, redovnica – zaštitnica Europe

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Brigita Švedska, redovnica – zaštitnica Europe
Blagdan

Čitanja: Gal 2, 19-20; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11; Iv 15, 1-8.


Evanđelje dana (Iv 15, 1-8)

„Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ja sam istinski trs,
a Otac moj — vinogradar.
Svaku lozu na meni koja ne donosi roda
on siječe,
a svaku koja rod donosi čisti
da više roda donese.
Vi ste već očišćeni
po riječi koju sam vam zborio.
Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe,
ako ne ostane na trsu,
tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ja sam trs, vi loze.
Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
Ako tko ne ostane u meni,
izbace ga kao lozu
i usahne.
Takve onda skupe i bace u oganj
te gore.
Ako ostanete u meni
i riječi moje ostanu u vama,
što god hoćete, ištite
i bit će vam.
Ovime se proslavlja Otac moj:
da donosite mnogo roda
i da budete moji učenici.«


Razmišljanje

Sveti Jeronim je pisao da je nepoznavanje Svetog Pisma, posebno Evanđelja, isto što i nepoznavanje Krista. Mi nemamo mogućnost – poput apostola – družiti se s Isusom tri godine, slušati Njegovo učenje i svjedočiti čudesima. Nameće nam se pitanje: a zašto je tomu tako? Postoje ljudi koji i dalje druguju s Isusom, slušaju Njegov nauk i vide brojna Njegova čudesa. Ispostavlja se da biti Isusov učenik nije pitanje ni vremena ni „zemljopisa“. Svatko tko sluša Njegovu Riječ i postupa u skladu s njom, može reći da je Isusov učenik. Veliku mudrost predstavlja saznanje i priznanje da nismo samodostatni, da nam je potreban Netko Tko je iznad nas, da nam bude Vodič na putu. Svaki put kada zaista zastanem nad Riječima i dopustim da me vode, ulazim u iskustvo žive Božje prisutnosti. On je trs koji mi omogućava da urodim plodovima. Ostajem li u Bogu? kivi li Njegova Riječ u meni? Kakva su moja iskustva s Božjom Riječi koja vodi? D. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)