Utorak sedamnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Izl 33, 7-11:34, 5b-9. 28; Ps 102, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13; Mt 13, 36-43.


Evanđelje dana (Mt 13, 36-43)

„Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta.“

U ono vrijeme: Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će bit i na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.«
»Tko ima uši, neka čuje!«


Razmišljanje

Volimo sunce zbog njegova sjaja i topline; njegove radosti i velikodušnosti. Bog danas svim pravednicima obećava da će u Nebu zasjati kao sunce. Ono je poput Njegove Krvi koja žeđa za pravednošću. Pravednost znači da želimo drugima dobro; stoga je Božja pravednost nad zlima i nad dobrima. Zamolimo – po Kristovoj Krvi – da žeđamo za Njegovom pravednošću, da i mi poput Njega čeznemo za dobrom svih. Tada ćemo biti kao sunce koje sija za dobre i za zle. D.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)