Bl. Augustin Kažotić, biskup

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Bl. Augustin Kažotić, biskup
Spomendan

Čitanja: Br 12, 1-13; Ps 50, 3-4. 5-6ab. 6cd-7. 12-13; Mt 14, 22-36.


Evanđelje dana (Mt 14, 22-36)

„Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!“

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila otišla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.


Razmišljanje

Događaj opisan u današnjem Evanđelju zasigurno je autentičan, povijestan i dogodio se u vrijeme dok je Isus bio sa Svojim učenicima. Međutim, za nas danas ima proročku dimenziju. Zašto? Jer Petrova lađa koju cijelu noć šibaju valovi Galilejskog mora i vjetar, ovdje simbolički predstavlja i lađu Petrova Nasljednika, a ta lađa je Crkva koja se suočava s nedaćama, olujama i vjetrovima u svim vremenima. I čini se da, iako se ta Petrova Lađa prevrće i tone, ipak ima zajamčen kontinuitet i Vječnost jer u Njoj bdije sam Krist. On je prisegnuo Petru da vrata paklena tu barku, odnosno Crkvu, neće nadvladati . I ta povijesna Petrova lađa koja plovi Galilejskim jezerom, nailazi na valove, oluje i vjetrove, istovremeno je i lađa svih nas, to je naša zajednička barka. Mi također trebamo znati da imamo zajamčenu pobjedu jer s nama plovi i uz nas je uvijek prisutan Krist po Svojoj molitvi, zagovoru i zaštiti. Dakle, nema tih iskušenja i nedaća koje su jače od nas. Bog je vjeran i neće dopustiti i da budemo kušani iznad svojih mogućnosti, neće nam uskratiti svoju milost. A ako je Bog s nama, tko će protiv nas? Nemojmo nikada u to sumnjati. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)