Sv. Terezija Benedikta od Križa, djevica i mučenica – suzaštitnica Europe

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Terezija Benedikta od Križa, djevica i mučenica – suzaštitnica Europe
Blagdan

Čitanja: Pnz 10, 12-22; PS 147, 12-13. 14-15. 19-20; Mt 17, 22-27.


Evanđelje dana (Mt 17, 22-27)

„Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.«
»Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ‘Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ‘Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’«
»Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«


Razmišljanje

Zahvaljujući sakramentu Krštenja uronjeni smo u Krista. Njegova smrt i Uskrsnuće čine nas djecom Božjom. Bog nas oprema Svojom ljubavlju, poput djevica iz današnjeg Evanđelja.

Ljudski je život stalna budnost, iščekivanje ponovnog Mesijinog dolaska. Nije dovoljno čekati pred vratima svadbene dvorane, potrebno je imati zalihe ulja, odnosno ljubavi. To su dobra djela, otvorenost prema njemu, pomoć potrebitima, život u milosti.

Ako tako postupamo, ne moramo strahovati pred trenutkom Zaručnikova dolaska. Imamo toliko prilika da damo svjedočanstvo Radosne Vijesti. U obitelji, na radnom mjestu, u školi, zajednici, u župi. Sveti Gašpar del Bufalo govorio je: »Sve je prilika za misiju.«

Zaštitnica današnjeg dana, sv. Terezija Benedikta od Križa dobro je iskoristila dar vjere. Životom i mučeništvom potvrdila je svoju spremnost da upozna Zaručnika.

Gospodine, dopusti mi da izgaram za druge, da obilujem ljubavlju, da mogu ući na Nebesku gozbu! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)