SV. LOVRO, ĐAKON I MUČENIK – PRVI ZAŠTITNIK POŽEŠKE BISKUPIJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SV. LOVRO, ĐAKON I MUČENIK – PRVI ZAŠTITNIK POŽEŠKE BISKUPIJE
Blagdan

Čitanja: 2 Kor 9, 6-10; Ps 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9; Iv 12, 24-26.

Titular: Požega – sv. Lovro – svetkovina.

Obljetnica posvete crkve: Gaj.


Evanđelje dana (Iv 12, 24-26)

„Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Zaista, zaista, kažem vam:
ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre,
ostaje samo;
ako li umre,
donosi obilat rod.
Tko ljubi svoj život, izgubit će ga.
A tko mrzi svoj život na ovome svijetu,
sačuvat će ga za život vječni.
Ako mi tko hoće služiti,
neka ide za mnom.
I gdje sam ja,
ondje će biti i moj služitelj
Ako mi tko hoće služiti,
počastit će ga moj Otac.«


Razmišljanje

Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. (Iv 12, 26) Preduvjet služenja Kristu jest da Ga slijedimo, da pažljivo osluškujemo Njegove Riječi. Bitna je naša odlučnost, izražena volja i spremnost da svu svoju snagu usredotočimo na to da u ljubavi služimo Bogu i drugim ljudima.

Učenik koji slijedi Isusa, pažljivo promatra drugu osobu i primjećuje Ga u bolesniku, patniku.

Takvom učeniku potrebna je hrana kao što je Euharistija i zato se Njome hrani, a Njemu se klanja. Slijedeći Isusa dolazi pod križ bolesti, patnje, ogovaranja. Zahvaljujući molitvi može prihvatiti križ iz kojeg crpi snagu za pobjedu.

Valja imati na umu da naš Bog nije Bog uskih tračnica, predvidivi Bog rutine, i nije točno da Ga se može susresti samo na jednoj stranici. Naš Bog toliko je inovativan i dinamičan da nas često iznenađuje! Zamolimo da naše radikalno nasljedovanje Krista posluži i urodi smrću našega ,,ja”, moga „ja” na veću slavu Božju. M.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)