Petak devetnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Još 24, 1-13; Ps 135, 1-3. 16. 18. 21-22. 24; Mt 19, 3-12.

Klanjanje: Dubočac.


Evanđelje dana (Mt 19, 3-12)

„Zbog tvrdoće srca dopusti Mojsije otpustiti žene; od početka ne bijaše tako.“

U ono vrijeme: Pristupe Isusu farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«
Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i — otpustiti?« Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu — osim zbog bludništva — pa se oženi drugom, čini preljub.«
Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.« A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«


Razmišljanje

Kada postavljaju pitanje Isusu, farizeji unaprijed kreću od pretpostavke da će Ga time staviti na kušnju. Oni ne traže od Gospodina odgovor da bi nešto saznali, naučili nešto novo, otklonili svoje sumnje, već da Ga uhvate u riječi. Isusu postavljaju pitanje koje se tiče svakodnevnog života, područja koje je važno za pojedinca i cijelu obitelj, a to je pitanje nerazrješivosti braka. Po njihovu mišljenju, stvar je diskutabilna, ali Isus, uzevši njihovo pitanje vrlo ozbiljno, odgovara pozivanjem na prvotni naum Boga Stvoritelja koji je ispravan i koji je tako važan odnos između muškarca i žene zamislio kao neraskidivo jedinstvo. U međuvremenu je Mojsije učinio ustupak zbog njihove tvrdoglavosti, ali taj je Mojsijev Zakon bio ljudska institucija, a ne Božja. A Isus, novi Mojsije, novi Zakonodavac, ponovno vraća ispravnu, izvornu dimenziju braka vezano za neraskidivost te zajednice.

Kao što možemo vidjeti po reakciji, apostolima nije bilo lako razumjeti i prihvatiti takve zahtjeve Boga Stvoritelja; dok je prava kočnica i razarač bračne zajednice koji dovodi do njezina raspada ustvari čovjekov grijeh, njegova sklonost požudi, njegovo popuštanje pred vlastitim hirovima i slabostima. Svatko tko ozbiljno shvaća Božji zakon, tko živi u skladu sa zapovijedima, tko voli Boga i drugog čovjeka, razumije da treba ostati vjeran obećanju danom pred Bogom i ustrajati, čak i onda kada je teško i naporno, čak i kada se čini da se sve ruši. Jer Bog, koji je poveznica u svakoj bračnoj zajednici i Jamac njezine trajnosti, daje snagu da se izdrži do kraja. Sami po sebi ne uspijevamo ostati vjerni do kraja, ali uz Božju pomoć, po snazi koja proizlazi iz sakramenta, sposobni smo ostati vjerni. Ono što uništava brak je naš grijeh; ono što ga gradi su molitve, sakramenti, Riječ Božja… D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)