UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – VELIKA GOSPA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE – VELIKA GOSPA
Svetkovina

Čitanja: Otk 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Ps 44, 10bc. 11. 12ab. 16; 1 Kor 15, 20-27a; Lk 1, 39-56.

Titular: Jasenovac, Končanica, Nova Bukovica, Pakrac – Uznesenje BDM – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 1, 39-56)

„Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne.“

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:
»Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda meni
da mi dođe majka Gospodina mojega?
Gledaj samo!
Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega,
zaigra mi od radosti čedo u utrobi.
Blažena ti što povjerova
da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«
Tada Marija reče:
»Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.


Razmišljanje

Papa Pio XII. apostolskom konstitucijom Munificentissimus Deus 1950. godine proglašava dogmu vjere po kojoj je „Bezgrješna Bogorodica i vazda Djevica Marija, nakon svršetka svog ovozemaljskog života, dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu.“ Četiri godine kasnije, isti Papa izdaje encikliku o kraljevskom dostojanstvu Blažene Djevice Marije – Ad Caeli Reginam (O Kraljici Neba), u kojoj navodi da Uznesena Marija „sada dušom i tijelom kraljuje sa Svojim Jedinorođenim Sinom među zborovima anđela i svetih nebesnika.“ Marijino Uznesenje i Njezino krunjenje za Kraljicu Neba i zemlje razmatramo u četvrtom i petom otajstvu svete Krunice. U današnjem evanđeoskom odlomku razmatramo Marijin odlazak u pohode rođakinji Elizabeti i nailazimo na Marijine riječi koje rasvjetljuju otajstvo Njezina Uznesenja i krunjenja u Nebu. Marija slavi Svemogućeg Boga jer Joj je velika djela učinio Onaj koji uzvisi neznatne. Bezgrješna je od početka Svoga života bila ponizna službenica Gospodnja (usp. Lk 1, 38). Ujedinjena sa Svojim Sinom, prošla je Njegov duhovni put. Poslanica Filipljanima donosi kratak opis tog puta: Isus sam sebe ponizi postavši poslušan (Ocu) do smrti, do smrti (…) Zato Ga Bog preuzvisi i darova mit ime, ime nad svakim imenom. (Fil 2, 89) Marija je, kao i Krist, u potpunosti podredi la Svoju volju željama Nebeskog Oca i bila uzvišena kao Isus. Ona sudjeluje u pobjedi Svoga Sina nad grijehom i smrću. Svaki je čovjek, a posebno kršćanin, pozvan da krene istim putem. Pokoravajući se Božjoj volji, navlastito volji izraženoj po Njegovoj Riječi i zapovijedima, postići ćemo da nas Bog uzvisi u Vječnosti. I mi, uz pomoć milosti Božje, možemo sudjelovati u Isusovoj pobjedi i kraljevanju. Svjetlost neka nam budu riječi koje je Učitelj iz Nazareta uputio Svojim učenicima, a po njima i svakoj krštenoj osobi: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. (Mt 19, 28) Na Nebo uznesena Kraljica bodri nas na tom putu kojim je i sama prošla i potiče nas da slijedimo Kristov put i budemo dionici Njegove pobjede. J.G.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)