Utorak dvadesetog tjedna kroz godinu

Frans Francken: Krez pokazuje Solonu svoje bogatstvo, 17. st.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Suci 6, 11-24a; Ps 84, 9. 11-12. 13-14; Mt 19, 23-30.


Evanđelje dana (Mt 19, 23-30)

„Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« A Isus upre u njih pogled pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«
Tada Petar prihvati pa upita: »Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče mu Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«
»A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«


Razmišljanje

U današnjem Evanđelju razaznajemo dvije teme. Objedinjuje ih treća, zajednička, a to je Vječni život. Isus predstavlja problem koji je aktualan i danas. Kako li je bogatašu teško dospjeti u Vječni život! Isus istodobno konstatira: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće. (Mt 19, 26) Bogatom čovjeku prijeti opasnost da cijeli svoj život i srce veže uz materijalno, uz novac. Da materija ne bi postala božanstvo kojemu se klanja, potrebna je Božja pomoć i ponizna molitva jer mi ne živimo za ovaj svijet, nego za Vječni život. Taj Vječni život zasigurno imaju oni koji su pošli za Isusom i poradi Njegova Imena ostavili kuće, braću, sestre, oca, majku, ženu, djecu ili polje…. Oni ne samo da će primiti stostruko, već i Život vječni. Ovo je važno Isusovo obećanje. Njega Isus upućuje Svojim učenicima koji su poradi Njega i naviještanja Njegova Kraljevstva žrtvovali čak i svoj dom, obitelj i ovozemaljska dobra. Neka nam Gospodin umnoži vjeru kako bismo se svi spasili – i bogataši, i Bogu posvećene osobe i svi mi. B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)