Sv. Bartol Apostol

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Bartol Apostol
Blagdan

Čitanja: Otk 21, 9b-14; Ps 144, 10-11. 12-13ab. 17-18; Iv 1, 45-51.

Titular: Dežanovac – sv. Bartol Apostol – svetkovina.

Klanjanje: Feričanci.


Evanđelje dana (Iv 1, 45-51)

„Evo istinitog Izraelca, u kome nema prijevare!“

U ono vrijeme: Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«


Razmišljanje

Ako se pažljivo iščitava Novi Zavjet, može se primijetiti da je Isus obično razgovarao ili sa Svojim okorjelim protivnicima koji su vrebali da Ga uhvate u riječi, da Mu „začepe usta”, da Ga osude i optuže ili pak s ljudima duboke vjere koji su Ga slušali s puno povjerenja i poštovanja. Danas zatičemo Isusa kako prati jednog čovjeka u njegovu procesu obraćenja. Ta se promjena odvija dijaloškim putem. Prije nego što je započeo dijalog između Isusa i Natanaela, dogodio se Natanaelov susret s koji mu je rekao: Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta. (Iv 1, 45) Očito da je Isus ostavio snažan dojam na Filipa kada ovako o Njemu govori. Evidentno je bio uvjeren da Isus zavrjeđuje pozornost, da je riječ o Nekom izuzetnom, Nekome koga su navijestili Proroci. Vidimo da je Filipovo svjedočanstvo o Isusu bilo toliko uvjerljivo da se, unatoč Natanaelovim predrasudama prema Galilejcima, odazvao na Filipove riječi: Dođi i vidi. (Iv 1, 46) Iako se ovaj događaj koji opisuje Evanđelje, dogodio prije oko 2000 godina, mogao bi se dogoditi i danas. Moglo bi se događati po svakome od nas kada bismo doista bili fascinirani Isusom. Kada bismo mogli pojmiti tko je On ustvari. Kada bismo shvatili tko smo i kada bi nam stvarno bilo stalo do sudbine drugih ljudi. Kada bismo razumjeli Isusovu ljubav, Božju ljubav i đavolsku mržnju. Kad bismo imali osjećaj za vrijeme, prolaznost, Vječnost… Kada bismo primjećivali drugog čovjeka po red sebe. Kada ne bismo bili ravnodušni prema tom drugom čovjeku. A kakvi smo mi? Mediji izvještavaju da broj aktivnih katolika u Europi pada ako za kriterij uzmemo broj ljudi koji redovno dolaze na nedjeljnu sveti Misu. Ankete pokazuju da je velika većina stala u obranu rada trgovina nedjeljom, unatoč tome što svaki kršćanin zna Deset zapovijedi, a time i treću: Spomeni se da svetkuje dan Gospodnji. Taj sveti dan za nas je nedjelja. Koliko Europljana uzima k srcu Božji riječ: Spomeni se…? A Isus čeka, pozivajući svakoga. Dakle, i ovo naše vrijeme potrebni su nam evanđeoski Filipi da nekoga podsjete kako je Isu Mesija. Isus je ljubav i tom ljubavlju želi da rivati svakoga uključujući i one koji Ga još ne prihvaćaju u svoj život. Isus je i sam živio među ljudima, a njihovi su Mu problemi poznati i iz vlastitog iskustva. Iz Evanđelja znamo da Isus nije ostajao ravnodušan prema njima. Iscjeljivao je bolesne, oslobađao opsjednute, tragače za istinom je poučavao, gladne je čudesno hranio umnoženim kruhom. Nas danas u Euharistiji hrani Svojim čudesno umnoženim Tijelom. Kad god sudjelujemo u Euharistiji, čak i ako je to samo putem televizije kao u doba korone, svjedoci smo čuda preobrazbe komadića kruha, male bijele hostije u Kristovo Tijelo, a vina u Njegovu Krv. To se sve događa po Duhu Svetome dok svećenik izgovara iste riječi koje je nekada izgovorio Isus u Dvorani Posljednje večere uoči Svoje muke: Uzmite i jedite od ovoga svi jer ovo je Tijelo moje koje će se za vas predati. Nakon večere Isus je uzeo kalež s vinom… i dao ga Svojim učenicima, govoreći: Uzmite i pijte iz njega Ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga Saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Čineći tako, svećenici izvršavaju volju našega Spasitelja, Isusa.

Riječi posvete čuje svatko tko sudjeluje u svetoj Misi. Međutim, dopiru li te riječi do svijesti ljudi u potpunosti? Dopiru li do srca, uma, prodiru li do srži bića i čine li makar malu unutarnju preobrazbu da čovjek postane makar malo bolji, smireniji, osjetljiviji i jači u vjeri? Sada se pitam: osjećam li u svome srcu neki učinak blagovanja duhovne Hrane kojom me sam Krist hrani tako često, zapravo kada god poželim? Iz iskustva znam da je to, nažalost, prerijetko. Možda imam premalo vjere, premalo entuzijazma i ljubavi prema Kristu? Ili je možda moj um preplavljen lavinom informacija koje dopiru iz okolnog svijeta, razgovora prosječnih ljudi, a prije svega iz medija? Zašto je tomu tako? Natanael je poslušao Filipa i pošao k Isusu. Isus pak, čim ugleda gdje Natanael dolazi k Njemu, reče za njega: »Evo istinitog lzraelca u kojem nema prijevare!« (Iv 1, 47) Ovo je uvod u čovjekov dijalog s Isusom. Isus je znao što je Natanael ranije izjavio o Njemu: Iz Nazareta da može biti što dobro? (Iv 1, 47) Kako li je to aktualno! Kako često moderni čovjek ponavlja svoj sud o nekome na temelju mišljenja koja kruže okolo, generalizacija, vlastitih predodžbi i životnih iskustava. Koliko često ta mišljenja nemaju veze sa stvarnošću, bole, stvaraju zid razdora. Isus ruši taj zid. Ne vrijeđa se, na omalovažavanje ne odgovara omalovažavanjem. Iznenađuje Svojom reakcijom koja se toliko razlikuje od reakcija s kojima se obično susrećemo u modernom svijetu. Isus odobrava Natanaelov stav: Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare. (Iv 1, 47) Natanael je izrekao što je mislio. Glasno je izrazio svoje uvjerenje, ne pretvarajući se da je ono drugačije. Gospodine Isuse Kriste, molim Te, pomozi mi, da imam hrabrosti biti svoj, bez potrebe za stavljanjem ikakve maske, kako bih Ti se, zahvaljujući životu u istini o sebi, mogao sve više približavati… A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)