Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: 1 Sol 4, 9-12; Ps 97, 1. 7-8. 9; Mt 25, 14-30.

Titular: Velika – sv. Augustin, biskup – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 25, 14-30)

„U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan — svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.«
»Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’«
»Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’«
»A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’«
»Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu: ondje će biti plač i škrgut zubi.’«


Razmišljanje

Isus u Svojim eshatološkim govorima nama kršćanima otkriva što je to što će biti važno na Posljednjem sudu, za što ćemo polagati račun pred Bogom nakon svoje smrti. Iz današnjeg Evanđelja već saznajemo da to neće biti samo djela milosrđa – kao što je Gospodin predstavio u odlomku o Posljednjem sudu. U današnjem odlomku Isus ističe da ćemo biti suđeni i po razvijanju darova i talenata, po svojoj predanosti u služenju Bogu i drugim ljudima raznovrsnim darovima koje imamo. I ne radi se ovdje samo o prirodnim darovima, koje također imamo zadatak razvijati, već prvenstveno o duhovnim darovima, darovima Duha Svetoga koji nam ih daje kako bismo ih upotrebljavali za širenje Kraljevstva Božjeg. U tom kontekstu, dobro je zapitati se kako razvijam Božje darove i talente u sebi, kako po njima služim Bogu i čovjeku? Prije svega, treba otkriti i osvijestiti koje darove imam i kako se njima mogu služiti. Nesumnjivo je da je svakome od nas Bog dodijelio prikladne darove i talente, nitko nije izostavljen u toj podjeli, iako je svatko dobio različite darove i u različitom stupnju. Ova nam prispodoba poručuje kako Bogu nije najvažnije da mi učinimo puno ili da činimo neka izvanredna djela. Ovdje se radi o našoj vjernosti i aktivnoj predanosti, gdje čak i bolesni i za krevet prikovani mogu donijeti plod, makar prinoseći svoje patnje i molitve na razne nakane i potrebe Crkve, svojom ustrajnošću i strpljenjem. Napravi ispit savjesti, vidi koristiš li dobro svoje vrijeme, ne trošiš li ga možda na razne nepotrebne, prizemne i prolazne stvari? Pokušavaš li umnožiti darove koje imaš, prepoznaješ li ih uopće i upotrebljavaš li ih za služenje Bogu i drugim ljudima? Da sada staneš pred Boga, bi li stajao praznih ruku ili bi mogao Bogu reći: Evo, drugih sam pet talenata stekao? (Mt 25, 20) I bi li čuo: Valjaš, slugo dobri i vjerni! (Mt 25, 23) Ili: Slugo zli i lijeni? (Mt 25, 26) D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)