DVADESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Dvadeset i treća kroz godinu

Čitanja: Iz 35, 4-7a; Ps 145, 6c-7ab. 7c-8; Jak 2, 1-5; Mk 7, 31-37.


Evanđelje dana (Mk 7, 31-37)

„Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.“

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.


Razmišljanje

Isus obilazi poganskim krajem, naučava, propovijeda o novom Božjem Kraljevstvu. Donijeli su Mu jednog bolesnika. Nije ništa čudno da su Mu donosili bolesnike. On ih je sve primao. Zamolili su Ga da stavi ruku na – ovog bolesnika kako bi ozdravio. Vjerovali su da On to može učiniti. Isus to i čini. Zašto je morao dodirnuti tog bolesnika? On je Bog! Zar ga nije mogao ozdraviti zapovijedajući duhu bolesti da ga napusti? Bilo je uobičajeno da su iscjelitelji onoga vremena koristili raznolike tehnike i metode kako bi pomogli nekome. I Isus također to čini. Ali nije koristio samo određenu tehniku, nego je izgovorio i riječi. Izgovorene riječi nisu bile nejasne, magijske, tajnovite formule, nego jasna zapovijed: Otvori se! (Mk 7,34) Bolesnik je tada ozdravio. Znamo, Isus je Sin Božji, Svemogući, Svemoćni Bog. Njemu je dovoljno izreći Riječi bit će kako je rekao. Ono što je učinio ovom bolesniku pomaže učvršćivanju naše vjere: uz neko djelo, Isus zapovijeda i biva kako je zapovjedio.

Njegova Riječ stvara zemlju i cijeli svijet, Njegova Riječ daje Život svim stvorenjima, Njegova Riječ daje novi, obnovljeni život. Njegova Riječ i nama govori, obnavlja nas, ozdravlja nas i daje novi život! D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)