Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa

Oton Iveković, Navještenje Marijino (detal iz požeške Katedrale), 1899.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Rođenje Blažene Djevice Marije – Mala Gospa
Blagdan

Čitanja: : Mih 5, 1-4a ili Rim 8, 28-30; Ps 12, 6ab. 6cd; Mt 1, 1-16. 18-23 ili kraće Mt 1, 18-23.

Titular: Kutjevo, Podravska Moslavina – Rođenje BDM – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 1, 1-16.18-23)

„Što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga.“

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Abiud. Abiudu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel — što znači: S nama Bog.


Razmišljanje

U ljudskom životu Bog djeluje na vrlo konkretan način. Današnji odlomak Evanđelja zorno to pokazuje. Povijest Josipove i Marijine obitelji predstavlja Božje djelovanje u životnoj povijesti svakoga od nas. često se kaže da Bog i po krivim crtama piše pravo, a to je istina. Ako gledamo popis imena spomenutih u današnjem odlomku, nužno zaključujemo da nisu svi bili toliko sveti, da su po svom ponašanju to bili grješnici. Milost obraćenja, prilika koja je dana svakome od nas, vodi do susreta s Bogom, do iskustva Boga čak i u našoj najstrašnijoj životnoj priči. Bog nas nikada ne napušta i, kao što zna reći papa Franjo, nikada se ne umara od nas, nikada Mu nismo dosadni, uvijek čeka da Mu iznova povjerujemo i predamo svoj život. Gospodine, daj mi da Te otkrivam u svojoj životnoj priči. K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)