Izbor novih članova Župnih pastoralnih vijeća u Požeškoj biskupiji

U jesen 2016. godine u svim župama Požeške biskupije konstituirana su Župna pastoralna vijeća izborom članova koje je u tom svojstvu potvrdio požeški dijecezanski biskup, te im u mjesecu rujnu ove godine završava petogodišnji mandat.

U skladu s čl. 4. Pravilnika Župnog pastoralnog vijeća (Službeni vjesnik Požeške biskupije br. 3/2011. str. 163-165) požeški biskup msgr. Antun Škvorčević dekretom broj 1205/2021. od 19. kolovoza odredio je da se izbor novih članova Župnih pastoralnih vijeća u svim župama Požeške biskupije organizira u nedjelju, 12. rujna 2021. godine. Spomenuti Pravilnik (čl. 3, br. 1) utvrđuje da Župno pastoralno vijeće treba imati najmanje 6, a najviše 20 članova, ovisno o brojnosti pojedine župe. U navedenom dekretu, među ostalim, stoji:

„Neka se izbor izvrši na sljedeći način:

 1. Svaki župnik, posavjetovavši se sa svojim najbližim suradnicima, sastavit će listu s barem dvostruko više kandidata od predviđenog broja članova Župnog pastoralnog vijeća po izboru, naznačivši uz ime svakog kandidata i godište njegova rođenja, adresu stanovanja te zanimanje (Pravilnik, čl. 4, br. 1-3). Kandidat za člana Župnog pastoralnog vijeća može biti svaki vjernik (muškarac ili žena) stariji od osamnaest godina, koji je primio sve sakramente kršćanske inicijacije, praktičan kršćanin, razborit, sposoban surađivati s drugima i spreman založiti se za dobro svoje župe. Pri određivanju broja vijećnika po izboru (i sastavljanju liste kandidata), župnik vodi računa o broju članova Župnog pastoralnog vijeća po službi (župnik osobno, župni vikar, rektori crkava na području župe) te prema tome smanjuje broj vijećnika koje treba izabrati (Pravilnik, čl. 3, br. 3).
 2. Svaki župnik odredit će tročlanu izbornu komisiju, čija je zadaća pobrinuti se da vjernicima za izbore na raspolaganju bude dovoljan broj listića s imenima kandidata za Župno pastoralno vijeće, koje će uz pomoć ministranata i drugih suradnika nakon svetih misa spomenute nedjelje 12. rujna, podijeliti onima koji imaju pravo glasovanja; pripraviti određeni broj olovki; označiti mjesta na kojima će se ostavljati ispunjeni glasački listići, a nakon toga ih obraditi i utvrditi tko je od kandidata dobio najveći broj glasova. Izabrani su oni kandidati koji budu dobili relativnu većinu glasova. Ako njih više dobije jednaki broj glasova, izabran je onaj kandidat koji je stariji po dobi.
 3. U nedjelju, 29. kolovoza 2021. na svim euharistijskim slavljima u svim crkvama, župnici će najaviti dan i vrijeme izbora članova Župnog pastoralnog vijeća, i u skladu s Pravilnikom obznaniti vjernicima listu kandidata, koju će kroz naredna dva tjedna držati na oglasnom mjestu kako bi se vjernici mogli upoznati s kandidatima za Župno pastoralno vijeće (Pravilnik, čl. 4, br. 1-3). Istodobno će predstaviti i tročlanu izbornu komisiju (Pravilnik, čl. 4, br. 4)., protumačiti vjernicima da će od ministranata i drugih pomoćnika odmah nakon mise na dan izbora u crkvi ili vjeronaučnoj dvorani dobiti listiće s imenima kandidata, reći koliki broj kandidata trebaju izabrati i to tako da zaokruže brojeve ispred njihova imena, i da ispunjene listiće ostave na određenom mjestu. Bit će dobro vjernicima preporučiti da nastoje čuvati tajnost glasovanja.
 4. U nedjelju, 5. rujna 2021. neka se u cijeloj Biskupiji moli za izbor prikladnih članova Župnog pastoralnog vijeća.
 5. U nedjelju, 12. rujna 2021. obavlja se izbor članova Župnog pastoralnog vijeća u skladu s Pravilnikom i priloženim uputama.
 6. U roku od pet dana nakon izbora svaki župnik popunit će i dostaviti Biskupskom ordinarijatu priloženi obrazac, gdje će navesti rezultat izbora iz kojeg će biti vidljivo koji su kandidati dobili najveći broj glasova i koje treba potvrditi za članove Župnog pastoralnog vijeća. Priložit će uz to i neispunjen primjerak glasačkog listića s popisom svih kandidata. Uz svako ime na glasačkom listu obavezno navesti i broj dobivenih glasova (Pravilnik čl 4, br. 3; čl. 5, br. 4). Ako među članovima Župnog Pastoralnog vijeća po službi, a ni među izabranima članovima Župnog pastoralnog vijeća nema nijednog člana ustanova posvećenog života i nijednog vjeroučitelja u školi koji stanuje na području župe, župnik uz popis izabranih članova za potvrdu Ordinarijatu dodaje i po jednog njihovog predstavnika, izostavljajući s liste izabranih kandidate s najmanjim brojem glasova.
 7. Članove Župnog pastoralnog vijeća, koje će potvrditi dijecezanski biskup na pet godina i o tome dostaviti dopis svakom župnom uredu, župnik će predstaviti župnoj zajednici na početku središnjeg župnog euharistijskog slavlja, u nedjelju, 26. rujna 2021. u nazočnosti svih izabranih vijećnika. Nakon što ih župnik predstavi, vijećnici će položiti prisegu pred župnom zajednicom ovim riječima:
  »Ja, N. N., zaklinjem se pred Bogom da ću kao član pastoralnog vijeća Župe N. N., nastojati u suradnji i pod župnikovim vodstvom, preuzetu službu obavljati zauzeto i savjesno za dobro Crkve i za ostvarenje njezina poslanja. Tako mi pomogao Bog, Blažena Djevica Marija i svi sveci Božji«.
 1. Navedenim činom započinje djelovanje novog saziva župnog pastoralnog vijeća, a prestaje mandat prethodnom sazivu.
 2. Župno pastoralno vijeće u svom radu ravna se po Pravilniku Župnog pastoralnog vijeća Požeške biskupije, izuzev ono što je suprotno odredbama ovog Dekreta.
 3. Novoizabrani članovi Župnih pastoralnih vijeća sudjelovat će na Biskupijskom danu u Požegi, 25. rujna 2021. i tada biti upoznati s poslanjem koje im je povjereno.

Neka Božji blagoslov pomogne da svaka naša župa izabere nove članove Župnog pastoralnog vijeća spremne na suradnju i zdrava crkvenog duha.“

✠ Antun Škvorčević
požeški biskup