Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

Čitanja: 1 Tim 2, 1-8; Ps 27, 2. 6b-7. 8-9; Lk 7, 1-10.


Evanđelje dana (Lk 7, 1-10)

„Ni u Izraelu tolike vjere na nađoh.“

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.«
Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to!’ – i učini.«
Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.


Razmišljanje

Zanimljivo da u današnjem odlomku koji govori o poganskom satniku i njegovoj vjeri zapravo nema spomena o tome da se dogodio susret između ovog satnika i Isusa. Čak je moguće da ovaj satnik nikada prije ni kasnije nije vidio Isusa. On najprije šalje Isusu poruku po poslanicima, židovskim starješinama, s molbom da ozdravi njegova slugu, da bi kasnije poslao svoje prijatelje jer se sam nije smatrao dostojnim da se sretne i razgovara s Gospodinom. Valja ovdje istaknuti da ga i sami Zidovi, koji su obično neprijateljski raspoloženi prema poganima, hvale pred Isusom; i oni sami zauzimaju se za njega i njegova slugu. Isus kreće k njemu i kada se približava njegovoj kući, iz usta njegovih prijatelja čuje riječi pune poštovanja, vjere i poniznosti. Stoga Isus hvali njegovu vjeru i uzdiže je iznad vjere Izraelaca, vjere Izabranog naroda. Satnik vjeruje bez i najmanje sjene sumnje da Isus ima vlast nad životom i smrću, nad Riječju po kojoj može izliječiti čak i na daljinu.

Njegova je vjera toliko nevjerojatna da bi i danas trebala zadiviti svakog vjernika. Uostalom, njegove parafrazirane riječi ponavljamo svakodnevno u svakoj svetoj Misi prije nego primimo svetu Pričest u svoje srce.

Vjera ovog satnika trebala bi poslužiti nadahnuće i primjer nama koji također smo vidjeli Isusa i nismo Ga osobno znali. Vjerujem li u ove riječi koje izgovaram svaki dan u Euharistiji: ,,… samo reci riječ i ozdravit će duša moja.”

Za ozdravljenje moje duše, moga tijela, mojih osjećaja, moje psihe, dovoljna je samo Riječ Isusa koji mi dolazi u svetoj Pričesti. Samo je pitanje: vjerujemo li ja u to? Izgovaram li ove riječi pažljivo, svjesno i s vjerom? D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)