Petak dvadeset i četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: 1 Tim 6, 2c-12; Ps 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20; Lk 8, 1-3.


Evanđelje dana (Lk 8, 1-3)

„S njime su bile neke žene i posluživale mu od svojih dobara.“

U ono vrijeme: Isus zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjem. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola; zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara.


Razmišljanje

Evanđelist Luka na početku nam govori da je Isus zaredao obilaziti gradom i selom propovijedajuć1 i navješćujući evanđelje o kraljevstvu Božjemu. (Lk 8, 1) Još jednom nas podsjeća da Isus nije putovao sam. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti. (Lk 8, 1) Među njima kao prvu navodi Mariju, zvanu Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola. Spominje imena još dviju ‘Žena i dodaje da su tu bile i mnoge druge koje su im posluživale od svojih dobara (usp. Lk 8, 23). Treba obratiti pozornost na ono što je posebno važno za mene, za nas, za one koji su članovi Crkve po snazi svetog Krštenja. Dužni smo hrabro ispovijedati svoju vjeru i živjeti prema njezinim načelima pošto primimo sakrament Potvrde. Bez sumnje, dužni smo slijediti Krista u onome u čemu je moguće. A sigurno je moguće naučavati i propovijedati Evanđelje o Božjem Kraljevstvu, makar u krugu najbližih članova obitelji. Ali da bismo mogli naučavati i naviještati Evanđelje ne samo riječima, već i primjerom vlastitog života, potrebno je najprije Ga upoznati i prihvatiti u vlastito srce. Budući da to znam, pokušavam li upoznati Evanđelje onakvo kakvo jest, u potpunosti, ne tek selektivno? Pokušavam li ga zaista sprovoditi u svom svakodnevnom životu? Isus nije pisao knjige, članke, nije sjedio negdje daleko i rješavao ljudske probleme, nije rješavao probleme ovoga svijeta samo molitvom i dijalogom sa Svojim Svemogućim Ocem. Nije putovao sam, već je imao odabrani krug ljudi koji su Ga pratili na putu i tako dobili priliku da uz Njega usvoje jedan novi način života, naučavanja i ophođenja s ljudima. Mi, ako smo animatori i članovi ili simpatizeri Zajednice Krvi Kristove, imamo zadatak živjeti u nadi Vječnoga života u Kraljevstvu Božjem i prenositi tu nadu dalje, ne samo članovima Zajednice, već i svim ljudima koje Bog postavi na naš ‘Životni put. Napokon, Isus je na kraju života na ovoj zemlji prolio Svoju Krv za nas i za svakog čovjeka kojega je Bog ikada pozvao u ‘život. U Svom kratkom životu na ovoj Zemlji Isus je također poučavao ljude o Kraljevstvu kako bi Ga približio i Svojim suvremenicima i nama koji živimo dvije tisuće godina kasnije, kao i onima koji će doći nakon nas, pa sve do svršetka svijeta. Zašto nam Bog nije htio otkriti misterij svršetka svijeta, to nitko od nas ne zna i što god mi na tu temu rekli ostaje činjenica da ne znamo je li to u skladu s Božjim planom. Možda je, između ostalog, Bog imao želju da Mu i u tome povjerujemo do kraja? Ne znam. Sve ‘što mi možemo jest: ići Isusovim stopama i prenositi dalje ono što je On Sam naučavao.

Međutim, kako bismo mogli prenositi dalje Kristov nauk, najprije ga moramo sami upoznati i nastojati ga primijeniti u praksi vlastitog života kao što su to činili apostoli i žene koje su bile uz Njega pomažući u materijalnim stvarima. Nije to ništa čudno. Nitko se nije rodio i odmah bio učitelj, niti je itko oslobođen prirodnih zakona koji nalaze svoj izraz, između ostalog, u potrebi za jelom, stanom, odjećom. Sve to na ovom svijetu, nažalost, košta. Trudim li se podržati Crkvu ne samo molitvom već, u skladu sa svojim mogućnostima, i materijalno tako da Kuća Božja lijepo izgleda i da oni koji propovijedaju Božje Kraljevstvo, koji slave sakramente (između ostaloga i za mene) mogu dostojno živjeti? Ima li u meni makar traga zahvalnosti za one po čijim rukama Bog izlijeva na mene Svoje milosti? Gospodine Isuse Kriste, molim Te, oprosti mi sva moja zanemarivanja i blagoslovi one koji se trude, između ostaloga, i za moje spasenje. Amen. A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)