DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Dvadeset i peta kroz godinu

Čitanja: Mudr 2, 12. 17-20; Ps 53, 3-4. 5. 6 i 8; Jak 3, 16 – 4, 3; Mk 9, 30-37.


Evanđelje dana (Mk 9, 30-37)

„Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.“

U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.
I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«


Razmišljanje

Tužna je činjenica da učenici ne znaju iskoristiti priliku koja im se pruža. Ne pokušavaju dokučiti dublje značenje riječi koje Isus ponavlja tri puta. Njihova je grješka u tome što odustaju od postavljanja pitanja. Oni se bave svojim pitanjima koja bi trebala biti u drugom planu. Posljedica takva stava je nesposobnost za poniznost i odbijanje vlastitoga križa. Oni me dopuštaju da se rasprše njihovi snovi o vlasti. Žudnja za vlašću može nam zakloniti čitav svijet. Stoga im Isus daje za primjer slugu koji ne izvršava dužnost samo prema svome gospodaru, već i prema djetetu. Za nas danas nema u tome ništa šokantno, ali za ljude onog vremena dijete je bilo potpuno izbačeno van margina društvenog života. Isus pokazuje put Svojim tadašnjim i budućim učenicima, put služenja onima od kojih su svi okrenuli glavu i koji nam se ne mogu odužiti. Takav je Isusov stav prema moći i vlasti. E.T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)