Sv. Andrija Kim Taegŏn, prezbiter, i Pavao Chŏng Hasang i drugovi, mučenici

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Andrija Kim Taegŏn, prezbiter, i Pavao Chŏng Hasang
i drugovi, mučenici
Spomendan

Čitanja: Ezr 1, 1-6; Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Lk 8, 16-18 ili spomendana Mudr 3, 1-9 ili Rim 8, 31b-39; Ps 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6; Lk 9, 23-26.

Klanjanje: Okučani.


Evanđelje dana (Lk 8, 16-18)

„Svjetiljka se stavlja na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlo.“

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Nitko ne užiže svjetiljke da je pokrije posudom ili stavi pod postelju, nego je stavlja na svijećnjak da oni koji ulaze vide svjetlost. Ta ništa nije tajno što se neće očitovati; ništa skriveno što se neće saznati i na vidjelo doći. Pazite dakle kako slušate. Doista, onomu tko ima dat će se, a onomu tko nema oduzet će se i ono što misli da ima.«


Razmišljanje

0 čemu se radi kod ovoga da će se onomu tko ima dati? Uostalom, ako već ima, zašto mu davati još? I o čemu se radi s tim da će se onomu tko nema, oduzeti i ono ‘Što misli da ima? Nije li nepravedno oduzeti nekomu nešto što ima, pogotovo ako je toga nečega malo? Kako razumjeti ovaj evanđeoski nauk? Onaj tko živi u sigurnosti i siguran je u sebe, uvjeren da ako ima što jesti i u što se odjenuti, može mirno živjeti i misliti da je već sve postigao, da sve ima, zapravo se zatvara u sebe, u tu svoju sigurnost i polako se počinje gušiti u svom egoizmu. To je kao da netko stavi sav svoj novac na banku i stalno samo prebrojava dobit u nadi da je osiguran i da se ubuduće može dati samo na trošenje. Ali kada nema dobit, već gubitke, novac se brzo topi i ponestaje ga, a on izgubi ono što je imao. Situacija je drugačija s onima koji žive duhovne, a ne samo materijalne vrijednosti, koji se raduju dijeleći svoja dobra, svoje vrijeme i ono što posjeduju s drugima. Takav život dobiva na vrijednosti i intenzitetu, snaga takve osobe obnavlja se i jača, i svakodnevno vidimo kako je sve veseli. Njezin život kao da svaki dan dobiva novi smisao i značenje. U takvoj osobi postoji neka tajna ljubavi i dobrote koja se umnožava darivanjem — obogaćujemo se darujući, i što se više dajemo drugima, postajemo bogatiji. U tome je i evanđeoski paradoks: umrijeti da bi se ponovno rodio, služiti, da bi kraljevao, i davati da bi primao. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)