Petak dvadeset i petog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Hag 1, 15b – 2,9; Ps 42, 1. 2. 3. 4; Lk 9, 18-22.


Evanđelje dana (Lk 9, 18-22)

„Ti si Krist — Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.“

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on im reče: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist — Pomazanik Božji!«
A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju.
Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo trpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«


Razmišljanje

Isusovo pitanje konfrontira moju vjeru. Tko je za mene Isus? Mnogi se od nas sjećaju još s vjeronauka da je On Božji Sin, Mesija. Ali ovo pitanje predstavlja nešto dublje. Isus nam ga postavlja kako bi svatko od nas mogao iskreno odgovoriti što ga s Njim povezuje, kakav mu je odnos s Njime.

Iskustvo Božje ljubavi u vlastitom životu vodi nas u otkrivanje istine o Njegovoj biti. Bog je ljubav koja prožima ljudsko srce, tješi nas u slabostima, druguje s nama u radosti« ma. Spoznavanje Boga događa se po otvorenosti srca.

Što više otvoriš svoje srce Bogu, to ćeš više spoznavati tko je On. Sveti Ivan Pavao II. rekao je: „Čovjek nije u stanju razumjeti samoga sebe bez Krista.” Ako zatvoriš svoje srce za Božju ljubav, nisi u stanju spoznati ni samoga sebe.

Gospodine, uđi u moje srce da bih mogao upoznati Tebe i razumjeti sebe! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)