Solistički orguljaški koncert Pavla Mašića u Požegi

O 24. obljetnici uspostave Požeške biskupije i ređenja njezina biskupa, 27. rujna u požeškoj su Katedrali otvorene Orguljaške večeri. Prvi solistički koncert izveo je Pavao Mašić iz Zagreba. Najprije je izveo Veliki dijalog (Grand Dialogue du 5-e Ton) Louisa Marchanda, a nakon kojeg su uslijedile Toccata, adagio i fuga u C-duru (BWV 564) Johanna Sebastiana Bacha i Sonata u c-molu (op. 65, br. 2) Felixa Mendelssohn-Bartholdya. U nastavku koncerta izvedene su tri kraće skladbe hrvatskih skladatelja: Preludij i fuga u c-molu Krste Odaka, kromatska fuga u c-molu Franje Dugana i Toccata cromatica Borisa Papandopula. Program je zaključen orguljskom fantazijom Sanctificetur nomen tuum Davorina Kempfa.