Sv. Vinko Paulski, prezbiter

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Vinko Paulski, prezbiter
Spomendan

Čitanja: Zah 8, 20-23; Ps 86, 1-3. 4-5. 6-7; Lk 9, 51-56.

Obljetnica posvete crkve: Strmac – crkva sv. Rafaela.


Evanđelje dana (Lk 9, 51-56)

„Isus sa svom odlučnošću krenu prema Jeruzalemu.“

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.
I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijsko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.


Razmišljanje

Isus i učenici putuju prema Jeruzalemu. Prva rečenica otkriva jedan svečani Isusov odlazak u Grad: … krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. (Lk 9, 51) Tamo će se dogoditi Njegovo proslavljanje: u muci, smrti i uskrsnuću. Nisu Ga primili u to samarijansko selo. Stoga što su Isus i učenici Židovi te idu prema Jeruzalemu, ne žele ih primiti. Samarijanci i Jeruzalemci se ne podnose, međusobno se prijeziru. Židovi su izbjegavali odnose sa Samarijancima: odbacivali su ih zbog njihova nezakonita porijekla i vjerskih razlika. Vidimo kako zbog toga apostoli Jakov i Ivan, zvani boanerges (sinovi groma), žele zazvati oganj s Neba da uništi ljude toga mjesta. Bili su povrijeđeni, a vjerojatno su takve želje imali i prije. Žele se osvetiti, kazniti, pokazati „tko je glavni”. Kao da je povrijeđen njihov ponos — jer oni su čistokrvni i pravovjerni Zidovi. Kako bismo mi reagirali u takvoj situaciji? Koji bi se osjećaj pojavio? Kakav stav bismo imali prema takvim mještanima, osobama? Želimo li se osvećivati osobama koje nas ne poštuju? Želimo li pokazati „tko je glavni”? Koji duh u nama prevladava: duh osvete, srdžbe i ljutnje ili Duh Božje mudrosti, razboritosti, poniznosti i strpljivosti? D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)