Petak dvadeset i sedmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Jl 1, 13-15:2, 1-2; Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9; Lk 11, 15-26.

Obljetnica posvete crkve: Stari Gradac.

Klanjanje: Đulovac.


Evanđelje dana (Lk 11, 15-26)

„Ako ja prstom Božjim izgonim đavle, došlo je k vama kraljevstvo Božje.“

U ono vrijeme: Pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«


Razmišljanje

Iskustvo grijeha i slabosti iskustvo je svakoga od nas. Ono što nam omogućava da promijenimo svoj život i obratimo se jest ljubav Božja. Briga za naš odnos s Isusom održava kuću našeg srca čistom i urednom. Sakrament pomirenja trenutak je uređivanja srca. Dobro koje činiš u svome životu trebalo bi proizlaziti iz bliskosti s Bogom. Prividno dobro, utemeljeno na obmanjivanju i koristi nije trajno. Često je to mjesto koje iskorištava zli duh kako bi zaveo ljude. Bog želi našu sreću. Otvarajući se Njegovu daru ljubavi koji proizlazi iz opraštanja, postajemo autentični svjedoci Evanđelja. Posvećujuća milost daje nam snagu da se borimo protiv iskušenja, da ustajemo iz padova i vraćamo se u zagrljaj Ocu koji ljubi. Gospode, pomozi mi da uvijek održavam čistim svoje srce u kojem Te čeka mjesto pripremljeno za Tebe! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)