DVADESET I OSMA NEDJELJA KROZ GODINU

Andrey Mironov, Isus i bogati mladić, 2017.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Dvadeset i osma kroz godinu

Čitanja: Mudr 7, 7-11; Ps 89, 11-13. 14-15. 16-17; Hebr 4, 12-13; Mk 10, 17-30 ili kraće Mk 10, 17-27.


Evanđelje dana (Mk 10, 17-30)

„Što imaš, prodaj i idi za mnom!“

U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita:
»Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?« Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca svoga i majku!«
On mu odgovori: »Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.« Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: »Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak.
Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: »Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!« Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi: »Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: »Pa tko se onda može spasiti?« Isus upre u njih pogled i reče: »Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!«
Petar mu poče govoriti: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.«


Razmišljanje

Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? (Mk 10, 17) Pitanje ovog mladića upućeno Isusu još je uvijek aktualno. Mladić koji dolazi Kristu, unatoč ljepoti života, nije u stanju odreći se svojih bogatstava, onoga što posjeduje, kao ni zabluda o Vječnom životu. Ovaj mladi čovjek u srcu osjeća nemir i traži pravi put. Teško mu je promijeniti svoju privrženost određenom načinu razmišljanja prema kojem se imovina u tradiciji Izraela smatrala blagoslovom. On moli Isusa za savjet jer traži pravi put do spasenja, ali kada dobiva odgovor, ispostavlja se da je njegovo srce previše navezano na bogatstvo. Stoga on ostaje u svom ljudskom uvjerenju i ne prihvaća Kristov nauk. Mladić se udaljava rastužen. Može se učiniti da su učenici, jer su pošli za Kristom, duhovno zreliji, ali kada Petar pita Isusa za nagradu i Vječni život za one koji su se odlučili slijediti Ga, pokazuje se da je njegovo razmišljanje pogrešno usmjereno. Nije u potpunosti razumio što znači slijediti Krista. Tek nakon Isusove smrti i Uskrsnuća postat će dovoljno zreo da Ga posvjedoči vlastitim životom. Bog me ne spašava zbog mojih postignuća, društvenog statusa ili dobrih djela. Sve to ima svoju vrijednost, ali veću vrijednost ima predanje Bogu koji ima moć preobraziti me, učiniti me boljim no što trenutno jesam. Isplati se povjerovati Njegovoj Riječi, povjerovati da Bog želi moju sreću i zna koji je put najbolji za mene. M.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)