Srijeda dvadeset i devetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Rim 6, 12-18; Ps 123, 1-3a. 3b-6; Lk 12, 39-48.


Evanđelje dana (Lk 12, 39-48)

„Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovo znajte:
kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi,
ne bi dao prokopati kuće.
I vi budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite,
Sin Čovječji dolazi.«
Nato će Petar: »Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?«
Reče Gospodin:
»Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj
što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom
da im u pravo vrijeme daje obrok?
Blago onome sluzi
kojega gospodar kada dođe
nađe da tako radi.
Uistinu, kažem vam,
postavit će ga nad svim imanjem svojim.
No rekne li taj sluga u srcu:
‘Okasnit će gospodar moj’
pa stane tući sluge i sluškinje,
jesti, piti i opijati se,
doći će gospodar toga sluge
u dan u koji mu se ne nada
i u čas u koji i ne sluti;
rasjeći će ga
i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga,
a nije bio spreman
ili nije učinio po volji njegovoj,
dobit će mnogo udaraca.
A onaj koji nije znao,
ali je učinio što zaslužuje udarce,
dobit će malo udaraca.
Kome je god mnogo dano,
od njega će se mnogo iskati.
Kome je mnogo povjereno,
više će se od njega iskati!«


Razmišljanje

Današnje Evanđelje stavlja pred nas dva zahtjeva: budnost i spremnost na gubitak. Isus to od nas traži, usrdno i nježno istovremeno. Ne koristi oštre riječi kao kada se obraća farizejima i pismoznancima, punima hipokrizije. Isus zna što je dobro za svakoga i ne predbacuj e bogatima zbog toga što su bogati, već ih upozorava da ne žive privrženi bogatstvu, stavljajući zarađivanje novca i novac na prvo mjesto kao da je neko apsolutno dobro. Mi u teoriji znamo da su Bog i Njegovi naumi važniji od novca, ali zapravo ne znamo što će se dogoditi ako se zaboravimo, ako ne budemo budni — neće li bogatstvo tada zauzeti prvo mjesto u našem životu? Ponekad je dovoljno osvrnuti se i pogledati što se događa oko nas.

Sjetimo se kako se čak i bogati mladić iz Evanđelja udaljio rastužen jer je imao veliko bogatstvo, a samim time i puno za izgubiti. I mislim da donekle razumijemo njegovu situaciju. Isus od nas traži da budemo spremni na gubitke i da ostanem budni. Bog želi da budemo sigurni kako mi nismo ti koji posjeduju vlastiti život, već On, a mi smo samo administratori, upravitelji. Sjetimo se dakle, da će se od onoga kome je mnogo dano, mnogo iskati; i kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)