Petak tridesetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Rim 9, 1-5; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Lk 14, 1-6.


Evanđelje dana (Lk 14, 1-6)

„Ako nekom od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga izvući i u dan subotni?“

Jedne subote dođe Isus u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu. Kad evo: pred njim neki čovjek koji je imao vodenu bolest. Nato Isus upita zakonoznance i farizeje: »Je li dopušteno subotom liječiti ili nije?« A oni mukom ponikoše. On ga dotaknu, izliječi i otpusti. A njima reče: »Ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući i u dan subotni?« I ne mogoše mu na to odgovoriti.


Razmišljanje

Je li dopušteno subotom liječiti ili nije? (Lk 14, 3) Odgovor farizeja na ovo pitanje najvjerojatnije bi glasio: Ne! Ili možda: Ipak bolje ne! Mojsijev Zakon zabranjivao je takvu praksu subotom. No, budući da su poznavali Isusa, farizeji su preferirali suzdržati se od odgovora i tako se braniti šutnjom. Isus ovo pitanje postavlja zakonoznancima kako bi ih ponukao na dublje promišljanje vlastite vjere, propitivanje istinitosti svog odnosa s Bogom. Isus ovo pitanje postavlja također nama kako bi nam pomogao na putu do vlastitog srca, kako bismo tamo otkrili same sebe. Isus primjećuje zanimljivu stvar. Naime, On farizejima govori o nekim njihovim postupcima koje smatra ispravnima. To je zakon koji oni slijede instinktivno, koji je Bog zapisao u njihova srca od postanka svijeta: zakon ljubavi koji je iskonski zakon i pretpostavljen je pisanom zakonu. Međutim, oni to službeno ne priznaju i to isto zabranjuju drugima. Drže se slova Zakona jer im je tako lakše. Ne mogu povjerovati u ljubav, ne mogu povjerovati da Bog može biti tako dobar… Isus dolazi da ponovno potvrdi taj Zakon ljubavi uvijek aktualan u ljudskim srcima. Zato da smognu hrabrosti svakodnevno biti vođeni ljubavlju prema Bogu i ljudima. Želi ukloniti okove ropstva s njihovih srdaca: njihov život u strahu i nepovjerenju, s predrasudama prema Bogu i jednih prema drugima… Isus ih poziva u istinsku slobodu koja svoje korijenje ima u ljubavi. Ruši njihove uvriježene stereotipe o Bogu i bližnjemu koje su pokoljenjima gajili. Isus želi da se ne plaše povjeriti Bogu sve dileme koje skrivaju u srcu — one o kojima se boje postavljati pitanja ili ih skrivaju čak i od sebe samih. Na to Isus poziva svakoga od nas. Tebe također Bog danas poziva da se ne plašiš iznova Mu povjeriti svoje srce i iskusiti IZLJEČENJE i PONOVNO ROĐENJE! IMAJ HRABROSTI! Ne čekaš li odavno upravo to? L.J.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)