TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Trideset i prva kroz godinu

Čitanja: Pnz 6, 2-6; Ps 17, 2-3a. 3bc-4. 47 i 51ab; Hebr 7, 23-28; Mk 12, 28b-34.


Evanđelje dana (Mk 12, 28b-34)

„Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.“

U ono vrijeme:
Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju? «
Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! »Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih. «
Nato će mu pismoznanac: »Dobro učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve. « Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega! « I nitko se više nije usuđivao pitati ga.


Razmišljanje

Isus ne samo da odgovara na pitanje pismoznanca, već prvoj zapovijedi dodaje drugu: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Zatim dodaje: Nema druge zapovijedi veće od (Mk 12, 31) Isus polazi od postavki da smo sposobni voljeti sami sebe i tu ljubav uspoređuje s ljubavlju Božjom. Nitko nije sposoban voljeti Boga ni bližnjega ako ne zna voljeti samoga sebe kao dijete Božje, stvoreno na Njegovu sliku i priliku. Ta se ljubav uvelike razlikuje od bilo kakvog egocentrizma, narcisoidnosti ili sebičnosti. Takve mane vode u nedostatak ljubavi, nesigurnost, strahove, izoliranje od drugih koji tada postaju prijetnja. Nasuprot tome, Isus nam želi pomoći da razvijamo uzajamno poštovanje, uvažavanje i odobravanje kao odgovor na ljubav kojom nas je obdario Bog. Istu takvu ljubav mi trebamo iskazivati drugima, svojim bližnjima. To je ljubav koja se iskazuje bliskošću, brigom za druge, iscjeljivanjem rana i svim onim konkretnim gestama koje služe dobru. Ljubiti Boga iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve (Mk 12, 33)— tako je Isus odgovorio pismoznancima. Ako i mi to pojmimo i ispovjedimo srcem, onda će Isus i nama reći: Nisi daleko od kraljevstva Božjega. (Mk 12, 34) W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)