Petak trideset i prvog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Rim 15, 14-21; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; Lk 16, 1-8.

Titular: Oriovac – sv. Emerik – svetkovina.


Evanđelje dana (Lk 16, 1-8)

„Sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.“

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ‘Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ‘Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’«
»I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ‘Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ‘Sto bata ulja.’ A on će mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ‘A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ‘Sto kora pšenice.’ Kaže mu: ‘Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’«
»I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti.«


Razmišljanje

Izgleda kao da je Isus na strani nepoštenja: hvali nepoštenog upravitelja. Možemo na drugim mjestima vidjeti kako Isus sličnim primjer, načinom poziva na hrabriji i odvažniji kršćanski život. Svoje će učenike, na pozvati da budu lukavi kao zmije, a Sud Božji usporedit će sa sudom nepravednog suca. To ne čini da ih potakne na zlo i ne pravdu.
U ovoj prispodobi vidimo da Isus ističe važnost snalažljivosti. Ne valja se prepuštati slučaju, sudbini, nastaloj situaciji, samo kukati i jaukati… Nego se valja hrabro i odvažno zauzeti da se nešto popravi. Valja uz vjeru koristiti i razum kako bismo učinili pravi korak, odlučili pravu stvar.
Bog nam je dao dar vjeru i mnoge talente, sposobnosti. To sve treba koristiti kako bi se Bog proslavio u našem životu, našim problemima i poteškoćama.
Budimo poučljivi Njegovom Duhu i idimo odvažno, hrabro i snalažljivo naprijed! D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)