Subota trideset i prvog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Rim 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 144, 2-3. 4-5. 10-11; Lk 16, 9-15.


Evanđelje dana (Lk 16, 9-15)

„Ako ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti?“

U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore.«
»Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati?«
»Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
Sve su to slušali farizeji, srebroljupci, i rugali mu se. On im reče: »Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom.«


Razmišljanje

Isus kaže da nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. (Lk 16, 9) Međutim, po znajući život i raznorazne životne situacije i slučajeve, mogli bismo se podsmjehnuti reći Mu: ,,Gospodine Isuse, ne budi naivan.” Moglo bi se reći da nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara, osim onog sluge koji je nepošten, podmukao, egoističan, lažljiv, prestrašen, neodlučan, lijen… a takvih je napretek…
Nesumnjivo, ova se usporedba može preslikati ina naš duhovni život. Toliki današnji kršćani rade određene kompromise između dobra i zla, kršeći tako ovo Kristovo načelo da se ne može služiti Bogu i Mamonu. Nije bez razloga nastala izreka: Bogu svjećica, a vragu lojanica – to je folklorna verzija koja zrcali negativnu stranu današnje Isusove sentencije.
To može proizlaziti iz raznih, gore za primjer navedenih, nedostataka, možda iz neke vrste izgubljenosti pojedinih vjernika, možda iz neke vrste duhovne i doktrinarne zbrke koja se uvukla čak i u Crkvu kao zajednicu. Međutim, valja napomenuti da u Isusovu, a kasnije i apostolskom učenju, sadržanom u Djelima i Poslanicama Apostolskim, ili pak u Otkrivenju sv. Ivana, nema mjesta za mlaku vjeru, za kompromis sa zlom, grijehom, nezdravim naukom i sl.
Isusov učenik mora biti jednoznačan u svo joj vjeri i nasljedovanju svoga Gospodina, a ne dvoličan. Mora biti transparentan, revan, vjeran, odlučan, hrabar…
Biti pravi vjernik danas zahtijeva hrabrost. Slijedimo primjer brojnih svetaca koji su nam dani kao uzor ponašanja i odnosa s Bogom. Tražimo istinu i svjetlost u Svetom Pismu, u nauku Crkve, u spisima svetih crkvenih Otaca, u cjelokupnoj mudroj Tradiciji Crkve, počevši od prvih stoljeća pa do naših dana, u učenju papa: bl. Pavla VI., sv. Ivana Pavla II., Benedikta XVI. … D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)