Posveta Lateranske bazilike

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Posveta Lateranske bazilike
Blagdan

Čitanja: Ez 47, 1-2. 8-9. 12 ili 1 Kor 3, 9c-11. 16-17; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; Iv 2, 13-22.


Evanđelje dana (Iv 2, 13-22)

„Govorio je o hramu svoga tijela.“

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užetâ te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku!« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.


Razmišljanje

Isus, kao nitko drugi, zna dovesti do istine, rušeći usput lažna uvjerenja. Poziva na ruše nje mjesta koje je, kako je i Sam podsjetio – dom Njegova Oca. Zamjeri se tako lobijima prodavača i trgovaca jer od njih zahtijeva da poštuju Hram. Cilj Mu je da nam osvijesti kako od zemlje na kojoj se Bog želi s nama nalaziti mi činimo ,kuću trgovačku’.

Ako su okolnosti takve, u tom slučaju je bolje uništiti takvu strukturu i na taj način dati čovjeku do znanja da Bog ne mari za ljudska bogatstva. Očeva kuća istodobno je i baština Sina; stoga Isus kao Posjednik toga imetka, može s njim učiniti što god poželi.

Poništavanje Svetog mjesta sastoji se od uklanjanja Božje prisutnosti iz Hrama i isto dobno od propitivanja Isusova Božanstva.

Kao što Židovi više nisu vidjeli Božju prisutnost u Hramu, tako je nisu mogli uočiti ni u Isusu, Nakon uskrsnuća Isusove će riječi do biti novo značenje i barem će učenici biti u stanju povezati Božju prisutnost s Osobom Isusa Krista.

…ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku! (Iv 2, 16) Ł.T.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)