Započelo sinodsko savjetovanje svećenika Požeške biskupije

Na jesenskim arhiđakonatskim susretima trajne formacije održava se svećeničko sinodsko savjetovanje u Požeškoj biskupiji. Prvi susret organiziran je 8. studenog 2021. za Slavonsko-podravski arhiđakonat u Slatini, na kojem su sudjelovali svećenici Slatinskog, Virovitičkog i Našičkog dekanata. Savjetovanje je otvoreno molitveno-slavljeničkim programom u župnoj crkvi sv. Josipa, koje je predvodio požeški biskup Antun Škvorčević. U ulaznoj procesiji, uz pjevanje himna „O dođi, Stvorče, Duše Svet“ donesen je u svetište crkve Evanđelistar, koji uz misao vodilju „Ja sam Put i Istina i Život“ ima posebno značenje na sinodskim okupljanjima. U pozdravnoj riječi biskup Antun je podijelio radost sa svećenicima što nas je papa Franjo potaknuo da se sinodskim savjetovanjem podsjetimo tko smo kao Crkva, istaknuvši kako smo kao pojedinci krštenjem ugrađeni u zajedništvo Božjeg naroda, povezani Duhom Svetim, poslani biti navjestitelji i svjedoci radosne vijesti. Istaknuo je da smo u Crkvi dionici otajstva koje ima svoju snagu i dubinu, ne u onome što smo mi naumili i činimo, nego u Duhu Svetom koji je prvi djelatnik, uvodeći nas u zajedništvo s Isusom Kristom i osposobljujući za poslanje koje smo od njega primili. Podsjetio je kako nas sinodsko savjetovanje potiče na osluškivanje onoga što Duh govori Crkvi. Kazavši kako svakodnevno slušamo puno ljudskih – počesto beskorisnih – govora, biskup je pozvao svećenike da sluh svoga srca usmjere prema Duhu Svetom i žive u skladu s njegovom pokretačkom snagom.

Pjevanjem hvalospjeva „Svadbe Jaganjčeve“ iz Knjige otkrivenja i responzorijalnim ponavljanjem biskupijskog gesla uzetog iz Poslanice Hebrejima „Krist danas i uvijeke, aleluja“ svećenici su s nazočnim Božjim narodom očitovali svoju vjeru i uzdigli hvalu uskrslom Gospodinu, obnovivši svijest da je on s njima na putu. Poslušali su potom Isusovu riječ iz Evanđelja o poslanju sedamdeset dvojice učenika. Biskup je u kratkoj homiliji istaknuo kako je naviješteno evanđelje puno imperativa a središnji je „molite“, „idite“ i „šaljem vas“, koji se odnosi na prvotnu sedamdeset dvojicu učenika a zatim na milijarde ljudi tijekom 2000 godina kršćanstva. Spomenuvši kako smo postali dionici navedenih Isusovih riječi po svetom krštenju a svećenici napose po svetom ređenju, biskup je pozvao svećenike neka svakog dana zahvaljuju Isusu Kristu na čudesnom i iznenađujućem daru izabranja i poslanja. Upozorio je na Isusov poziv u evanđelju „molite“, te je potaknuo svećenike da svakodnevno u molitvi budu otvoreni snazi njegova Duha, jer samo tako mogu ostvarivati ono poslanje koje im je povjereno. Kazao je kako je sinodsko savjetovanje prigoda da provjerimo gdje smo kao svećenici, jesmo li otvoreni za suradnju jednih s drugima u svijesti tko smo u Isusu Kristu, njegovu izabranju i poslanju. Istaknuo je kako bi bila velika šteta da našim srcima nedostaje Božjeg svjetla te ne ostvarujemo cjelovito ono poslanje koje nam je povjerio Isus Krist. Poželio je da sinodsko savjetovanje bude uistinu Syn-hodòs, zajednički hod s Uskrslim, obasjan svjetlom njegova Duha u kojem ćemo zajedno sa subraćom i drugim vjernicima osluhnuti na što nas on potiče, pokreće i usmjerava da bi to sa svom spremnošću ostvarivali. Nakon što su Isusu Kristu upućene molitvene nakane, svi nazočni svećenici zajedno su izmolili Molitvu Duhu Svetom prigodom sinodskih okupljanja. Slavlje u crkvi završilo je biskupovim blagoslovom i pjesmom „Salve Regina, Mater misericordiae“.

Program je nastavljen u dvorani Hrvatskog doma gdje je biskupijski povjerenik za sinodsko savjetovanje Želimir Žuljević prisutne svećenike uputio u sinodsko savjetovanje i predstavio im radne listove koje su oni potom ispunjavali. Radni list sinodskog savjetovanja za svećenike sastoji se od nekoliko cjelina, koje se odnose općenito na svećeništvo, svećeničku službu i poslanje, na odnos svećenika međusobno, prema vjernicima te na njihov odnos prema općoj i mjesnoj Crkvi, s prijedlozima za unapređenje pastoralnog djelovanja.

U drugom dijelu programa biskup Antun je svećenike upozorio na to da je Ekumenski vademecum, koji je prošle godine objelodanilo Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana a kod nas ga nedavno tiskala kršćanska sadašnjost aktualizirao ekumenizam, a Godina obitelji Amoris laetitia potaknula pitanje pastorala braka i obitelji. Naglasio je da su te dvije teme vrijedne naše posebne pozornosti u sinodskom savjetovanju. Predstavljajući Vademecum, biskup je istaknuo kako ekumenizam ima polazište u vjeri i onom što kršćani prepoznaju jedni u drugima s obzirom na njihovo krštenje. Istaknuo je da pitanja povijesne, nacionalne i političke naravi nisu ekumenska te je potaknuo svećenike da u svom djelovanju nastoje s evanđeoskih polazišta biti vjerni Isusovoj veliko svećeničkoj molitvi „Da svi budu jedno“. Progovorio je zatim o VIII. poglavlju Pobudnice Amoris latitia, i pozvao svećenike da ga pobliže prouče i usvoje pastoralne smjernice koje se odnose na vjernike u neregularnom ili neredovitim bračnim zajednicama.

Ovogodišnji arhiđakonatski susreti trajne formacije i svećeničko sinodsko savjetovanje nastavljaju se 9. studenog u Pleternici za svećenike Katedralnog arhiđakonata, odnosno Požeškog, Kaptolačkog i Pleterničkog dekanata, potom 10. studenog u Novoj Gradiški za svećenike Posavskog arhiđakonata, koji obuhvaća Novogradiški i Novokapelački dekanat te 16. studenog u Novskoj za svećenike Zapadno-slavonskog arhiđakonata, odnosno Novljanskog i Pakračkog dekanata.