Utorak trideset i trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 2 Mak 6, 18-31; Ps 3, 2-3. 4-5. 6-7; Lk 19, 1-10.


Evanđelje dana (Lk 19, 1-10)

„Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.“

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakeja. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska rasta. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«


Razmišljanje

U današnjem Evanđelju imamo Zakeja koji je smatran grješnikom. Zakej je bio osamljen i nesretan čovjek. Posebno su ga farizeji prezirali. Iako malen stasom, u svom je srcu osjećao nešto veliko, veličanstveno, nešto se u njemu pomaklo, dobio je tračak nade: moram vidjeti tko je taj Isus o kojem se pričaju razne stvari, razna čuda. Našao je dobru poziciju, popeo se na smokvu. I to nam potvrđuje onu narodnu izreku: „Ako hoću, lako ću! Ako neću, kako ću?”
Vidio je Isusa, a i Isus je vidio njega. Isus, prolazeći, pogleda gore i reče: Zakeju, žurno sidi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući. (Lk 19, 5b) Zakej Ga prima sav radostan, on ustaje i želi nešto važno reći, počinje svoj govor kajanja i obraćenja. Isus je zadovoljan i radostan. U Zakejevu srcu se dogodila promjena, došao mu je spas, odnosno Spasitelj. Za Isusa nitko nikada nije izgubljen. Svi trebamo spasenje. Bog nas traži u Osobi Isusa Krista; trebam se oglasiti, odgovoriti.
Vjerujem li kako se još i danas može dogoditi spasenje u mojoj kući, u mome životu? Jesam li spreman krenuti s novim životom u Bogu? Hrabro! M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)