Subota trideset i trećeg tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: 1 Mak 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19; Lk 20, 27-40.


Evanđelje dana (Lk 20, 27-40)

„Bog nije Bog mrtvih, nego živih.“

U ono vrijeme: Pristupe Isusu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«
»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Tá svi njemu žive!«
Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.


Razmišljanje

Evanđelje ponekad poprima formu akademske rasprave. Ali ne dopustimo da nas to zbuni. Ovdje se ne radi o koliziji, sukobu ideja ili mišljenja, već o odgovoru na ideologiju prenošenjem čovjeku istine o životu.
Ne može se reći da saduceji nisu vjerovali u uskrsnuće i da im Isus predbacuje zbog toga. On je Sin Božji i želi im reći istinu o Sebi, o tome Tko je Njegov Otac i odakle je On došao. Želi da povjeruju da On ima Riječi Života, riječi istine o uskrsnuću.
Njegove su riječi istinite i svjetlo su našem životu. On nam otkriva Živoga Boga koji se brine za život svakoga od nas i štiti ga. Njegova je želja da vjerujemo u Njega, u Živoga Boga i da s ljubavlju i zahvalnošću odgovorimo na ovu istinu o Njemu.
Život koji smo od Njega primili život je koji nas vodi do punine, do uskrsnuća i do toga da možemo zauvijek biti s Njime. Takav život je dar koji nam se nudi besplatno, i ne samo da za njega ne moramo ništa platiti jer ne bismo ni znali kako za takav dar platiti, već je to i život čiju vrijednost nismo u stanju do kraja pojmiti.
Krist je Svjetlo i objava Božje ljubavi, objava Boga Živoga, i u svjetlu te tako duboke istine s kojom su suočeni saduceji, njima i ne preo staje ništa drugo nego da zašute.
Možeš li ti prihvatiti tu istinu? W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)