Petak trideset i četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Dn 7, 2-14; Ps Dn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81; Lk 21, 29-33.


Evanđelje dana (Lk 21, 29-33)

„Kad vidite da to biva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje!“

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu: »Pogledajte smokvu i sva stabla. Kad već propupaju, i sami vidite i znate: blizu je već ljeto. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je kraljevstvo Božje. Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve ne zbude. Nebo će i zemlja uminuti, ali moje riječi ne, neće uminuti.«


Razmišljanje

Isus poziva Svoje učenike, ali i sve Svoje slušatelje, pa tako i nas, da čitamo znakove vremena, ne samo u eshatološkom kontekstu. Moramo naučiti razaznavati u svom cjelokupnom duhovnom životu. Ipak, u današnjem Evanđelju Isus progovara u eshatološkom kontekstu, dakle u kontekstu Svog dolaska. Bog je u različitim vremenima i različitim narodima davao znakove kako bi se ljudi vratili svome Stvoritelju, kako ne bi griješili i kako bi dobili još vreme bon na za obraćenje. Posljednjih je godina Bog često opominjao ljude po Marijinim ukaza njima na ovom svijetu, po raznim objavama (priznatima od strane Crkve). Marija je molila ljude da se obrate, pokaju, mole i vrate Bogu-barem je tako bilo u slučaju fatimskih ukazanja. Međutim, ljudi još uvijek premalo slušaju Boga i Mariju, zatvoreni su za iščitavanje znakova vremena. Zaboravljamo da je a posljednji svjetski rat Marija najavila. Trebao je izbiti ako se ljudi ne preobrate. Nažalost, povijest je pokazala da se ljudi nisu obratili i izbio je rat.

Bog ne želi smrt grješnika, stoga uvijek daje vrijeme za obraćenje i pokoru, ali ljudi i dalje premalo uzimaju od ovog Božjeg milosrđa i svojim grijesima, svojim udaljavanjem od Boga na neki način navlače na sebe razne nedaće. To je našlo određeni odjek u knjizi Otkrivenja sv. Ivana gdje čitamo o raznim pošastima koje pogađaju ljude, i umjesto da se obrate, oni hule na Boga i nastavljaju dalje živjeti u svojim grijesima. Može nas začudi ti kako su okorjela i neosjetljiva ljudska srca prema Božjim pozivima na obraćenje, prema raznim znakovima koje Bog daje čovjeku. Čak i razna teška iskustva, patnje i prirod ne katastrofe ne dovode ljude natrag k Bogu. Mora da je u tome na neki način prisutan onaj „misterij bezakonja“ koji ne možemo do kraja razumjeti.

Međutim, Gospodin nas poziva da čitamo znakove vremena kako bismo se, kada bude potrebno, možda više kajali, više molili, više obraćali Bogu. D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)