Skupština biskupâ Đakovačko-osječke crkvene pokrajine

Biskupi Đakovačko-osječke crkvene pokrajine okupili su se u  Nadbiskupskom domu u Đakovu 3. prosinca 2021. na svoju 53. skupštinu, na kojoj je uz nadbiskupa metropolita Đuru Hranića sudjelovao požeški biskup Antun Škvorčević, srijemski biskup Đuro Gašparović, srijemski biskup koadjutor Fabijan Svalina, đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić te đakovačko-osječki nadbiskup metropolit u miru Marin Srakić. U svojoj pozdravnoj riječi nadbiskup Hranić svim članovima Skupštine izrekao je srdačnu dobrodošlicu, napose novomu članu mons. Fabijanu Svalini, izražavajući svoju radost zbog ponovnoga okupljanja svih biskupa Đakovačko-osječke metropolije nakon prošlotjednoga susreta u sjedištu Srijemske biskupije u Srijemskoj Mitrovici i zajedničkoga posjeta srijemskom episkopu Vasiliju u sjedištu njegove eparhije u Srijemskim Karlovcima.

Osvrćući se na spomenuti posjet u Srijemskim Karlovcima biskupi su radni dio Skupštine otvorili upravo pitanjem o odnosima s episkopima Srpske pravoslavne Crkve, prepoznajući u njegovanju kulture susreta i suradnje s pravoslavnim pastirima i vjernicima jednu od svojih važnih zadaća, imajući u vidu zemljopisni i povijesni smještaj biskupija Đakovačko-osječke crkvene pokrajine, kao i činjenicu da se Srijemska biskupija nalazi u Republici Srbiji, među većinskim stanovništvom pravoslavne vjere. Biskupi su na tom planu izrazili veliku otvorenost prema zajedničkim susretima pastira obiju Crkava, susretima koji se prije svega nadahnjuju evanđeoskom porukom te će, na njoj utemeljeni, donijeti vrijedne plodove koji će se moći prepoznati u obnovljenom stavu uzajamnoga poštovanja i povjerenja, liječenju rana iz prošlosti i unaprjeđenju međucrkvene suradnje kojom se, zapravo, osnažuje sveukupno poslanje kršćana u današnjem svijetu u kojem živimo. S tim u vezi biskupi su naznačili neke već planirane susrete koji uključuju i ekumensku dimenziju aktualnoga sinodalnoga hoda na koji je cijelu Crkvu pozvao papa Franjo. Želja je da međucrkveni susreti pastira doprinesu i većem angažiranju vjernika laika obiju Crkava koji bi u različitim društvenim ambijentima promicali i svjedočili neprolaznu snagu kršćanskoga nadahnuća za iskrene korake dijaloga i pomirenja među pojedincima i narodima, kao i za konkretne korake svjedočenja vjere i suradnje među Crkvama.

Novi srijemski biskup koadjutor mons. Fabijan Svalina biskupima je predstavio neka konkretna pitanja i zadaće koje je prihvatio svojom novom službom. Kao prioritete je naveo što zaokruženije strukturiranje i oblikovanje djelovanja Biskupijske kurije u biskupijskom sjedištu, Srijemskoj Mitrovici te pastoralno osnaživanje djelovanja pojedinih župnih zajednica, napose onih koje su zadnjih godina, bilo zbog nedostatka svećenika, bilo zbog smanjenja broja vjernika, ostale bez župnika. Mons. Svalina posebno je istaknuo potrebe župa u Novom Beogradu i Srijemskim Karlovcima te značenje i ulogu svetišta Gospe Tekijske u Patrovaradinu. Dotaknuto je i pitanje trenutno smanjene prisutnosti i djelovanja redovničkih zajednica na prostoru Srijemske biskupije, kao i pitanje potreba za još nekoliko svećenika koji bi se posvetili službama i pastoralnom djelovanju u toj biskupiji.

Skupština biskupa dotaknula je i neka pitanja provedbe financijskoga sustava Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj na području Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Biskupi su s razumijevanjem pristupili analizi prijedloga određenih promjena, uključujući i pitanje visine mjesečne nagrade u okviru svećeničkih i drugih crkvenih službi, kao i pitanje svećeničke mirovine. Razmatranju navedenih pitanja pristupilo se uzimajući u obzir i činjenicu da su određene stavke financijskoga sustava definirane još prije 20 godina ali i da župne blagajne, a ne svećenici osobno, pokrivaju povećanje troškova života. Biskupi su zaključili da promjene na ovom području iziskuju cjelovitiju analizu broja vjernika i financijskoga stanja naših župa te cjelokupnog aktualnog socijalno-ekonomskog stanja u hrvatskom društvu. O tim pitanjima razgovarat će se i u okviru tijelâ Hrvatske biskupske konferencije.

Biskupi su se s posebnom pozornošću osvrnuli i na stanje koje je u našim župnim zajednicama i nadalje snažno obilježeno brigom i opasnostima koje dolaze od još uvijek aktualne pandemije izazvane koronavirusom. I ovom prilikom biskupi su istaknuli da nam istinsko nadahnuće kršćanske vjere nosi evangelizacijsku snagu, tj. jača nas da opasnostima, izazovima i zahtjevima koji dolaze od pandemijske zaraze Covid-19 mognemo pristupiti prožeti duhom evanđelja, a to znači Kristovim navještajem spasenja u koji je osobito snažno uključen poziv svakome od nas na konkretna djela ljubavi prema drugima, posebno kad je riječ o zaštiti i pomoći svima čiji je život ugrožen ili se nalazi u opasnosti. Upravo nas Kristov poziv rasvjetljava da, s osobnom i zajedničkom odgovornošću, pristupamo svim vidicima aktualne pandemijske krize. To uključuje i prikladan stav povjerenja prema onima koji se svojim stručnim i požrtvovnim zauzimanjem na planu medicinskih znanosti ili u okviru liječničkih i brojnih drugih zdravstvenih i socijalnih službi, trude pronalaziti rješenja i davati odgovore pred opasnostima koje dolaze od širenja zarazne bolesti. Takav nam pristup pomaže i u izgrađivanju kršćanskog stava poniznoga i pouzdanoga predanja Kristu, Bogu koji se utjelovio u našem ljudskom svijetu, radi našeg vječnog spasenja. On nam je već sada darovao da kušamo njegovu blizinu i ljubav. On nas je i pozvao da za nj svjedočimo u svijetu, i to prije svega i najviše od svega, nasljedujući svojim konkretnim životom, stavovima i djelima, njegovu spasiteljsku ljubav. To je ujedno put koji nas i u ovim prilikama jača za trajno potrebno očitovanje duha solidarnosti i zajedništva u krilu naših zajednica, biskupija i sveopće Crkve, istaknuli su biskupi Đakovačko-osječke crkvene pokrajine okupljeni na svojoj 53. skupštini u Đakovu.