Biskup Antun primio provincijala Krištu

U Biskupskom domu u Požegi biskup Antun Škvorčević primio je 7. prosinca 2021. fra Milana Krištu, provincijalnog ministra Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu. Biskup Antun mu je ponajprije izrazio kršćansko suosjećanje prigodom smrti fra Branimira Koseca, prvog župnika u Župi Zapolje u sadašnjoj Požeškoj biskupiji te nekoć gvardijanu u Našicama.

Provincijal je izvijestio biskupa o stanju fra Vjenceslava Janjića, župnika i gvardijana u Cerniku, koji je prebolio COVID-19, ali se bori s posljedicama navedene bolesti, i spriječen je vršiti pastoralnu službu. Pored toga provincijal je upoznao biskupa s nastojanjima Provincije oko rješavanja imovinsko pravnih pitanja u Bušetini, filijali Župe sv. Roka u Virovitici, kao i o stanju nekretnina u Župi Špišić Bukovica, predane na upravu dijecezanskim svećenicima. Razmotrena su pitanja djelovanja franjevaca na području Požeške biskupije u okviru širih potreba Provincije, među ostalim i s obzirom na rješavanje statusa Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri. Osvrnuli su se i na duhovnu pomoć koju braća iz samostana u Požegi pružaju sestrama klarisama u tom gradu, te poboljšanju suradnje, napose u organiziranju njihove trajne formacije i duhovnog vodstva.