BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BLAŽENE DJEVICE MARIJE
Svetkovina

Čitanja: Post 3, 9-15. 20; Ps 97, 1. 2-3ab. 3c-4; Ef 1, 3-6. 11-12; Lk 1, 26-38.

Titular: Nova Gradiška, Vetovo – Bezgrješno začeće BDM – svetkovina.

Klanjanje: Slatina – sv. Josip.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

„Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!“

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

Navještenje Marijino poseban je događaj koji se tiče ne samo Marije, već i svakog čovjeka. Preko Marije Bog ljudima daje nadu u vječni život. Sin Božji dolazi na svijet da posvjedoči Božju ljubav. Marija prihvaća Riječ, koja po staje tijelom stvorenim za svakoga od nas.

Život u neposrednoj blizini Božje riječi rađa povjerenje i otvorenost za vršenje Božje volje. Čovjek koji ostvaruje svoj poziv sretan je čovjek. Jedna Nazarećanka doživljava posebnu milost zahvaljujući svojoj ustrajnosti i stavu poniznosti u kojem ostaje uz Boga unatoč poteškoćama. Bezgrješno začeće Ma riju čini dostojnim prebivalištem Sina Božje ga. Bog čezne živjeti u čistom srcu, srcu koje žeđa za ljubavlju. Mi se po sakramentima otvaramo prema Bogu koji dolazi k nama.

Gospodine, daj mi čisto srce da mogu postati prebivalište Tebe dostojno! Marijo, pomozi mi da povjerujem, osnaži me za činjenje dobra! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)