TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Platzer, Johann Georg; Saint John the Baptist Preaching in the Wilderness; Paintings Collection; http://www.artuk.org/artworks/saint-john-the-baptist-preaching-in-the-wilderness-31447

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Čitanja: Sef 3, 14-18a; Ps Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6; Fil 4, 4-7; Lk 3, 10-18.


Evanđelje dana (Lk 3, 10-18)

„Što nam je činiti?“

U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?«
On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.«
Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?«
Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.«
Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?«
I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«
Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.«
I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.


Razmišljanje

Zbog čega Isus dolazi na zemlju? Da bi nama bilo lijepo i ugodno, da bi se pojedi ni gradovi i općine natjecali tko će postaviti ljepše osvjetljenje po ulicama? To nije do voljno. On dolazi da rasvijetli naše umove kako bismo upoznali istinu o sebi i svijetu i kako bismo imali snage stati u obranu isti ne. U svojoj povijesti, izabrani je narod pa u ropstvo kad god nije bio vjeran Božjoj Istini, Božjem Zakonu. Kad god je sklapao dogovore s poganskim narodima, kad god je živio u laži i kompromisima. Isus je Onaj Najmoćniji koji će nas krstiti Duhom Svetim i Vatrom. On je Taj koji drži vijaču u ruci i koji će odvojiti žito od pljeve, dobro od laži. Ne samo da će nam reći što je dobro, a što loše, već će nam dati i snage da tako činimo. Ako se bojiš prigrliti Novorođenoga i poći za Njim, zamoli Ga da ti On da snage. B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)