Bl. Jula Ivanišević i susestre, mučenice

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Bl. Jula Ivanišević i susestre, mučenice
Spomendan

Čitanja: Iz 45, 6b-8. 18. 21b-25; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Lk 7, 18b-23.


Evanđelje dana (Lk 7, 18b-23)

„Javite Ivanu što ste vidjeli i čuli.“

U ono vrijeme: Ivan dozva dvojicu svojih učenika i posla ih Gospodinu da ga pitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Došavši k njemu, rekoše ti ljudi: »Ivan Krstitelj posla nas k tebi da pitamo: ‘Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?’«
Upravo je u taj čas Isus ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova i mnoge je slijepe podario vidom. Tada im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. I blago onom tko se ne sablazni o mene.«


Razmišljanje

Isus je, odgovarajući Ivanovim glasnicima, citirao riječi koje su se upravo po Njemu ispunjavale. Kao što znamo iz Novog zavjeta, u svom zemaljskom učenju Isus se nije zaustavljao na riječima, već je činio čudesa koja su predstavljala precizno ispunjenje Izaijinog proročanstva. Slijepima je vraćao vid, gluhima sluh, hromi su počinjali hodati, nijemi govoriti. Ivan Krstitelj, budući da je bio Židov, zasigurno je dobro poznavao proročanstva o obećanom Mesiji i ovaj Isusov od govor morao mu je biti jasan i dovoljan.

Ove Božje riječi, izgovorene po proroku Izaiji, koje ponavlja i ispunjava Isus iz Nazareta, za mene predstavljaju osnaženje u praznim teškim životnim situacijama. Bog će nam uvijek rado priskočiti u pomoć da ne podlegnemo sumnjama, da se ne slamamo pod teretom svojih križeva, da imamo pri stup milosti ozdravljenja snagom Uskrsloga on Krista. Mi, ljudi 21. stoljeća, također imamo pravo s punim pouzdanjem očekivati izlječenja od raznih bolesti. Slijepi progledaju. he Mnogi ljudi i danas imaju probleme sa vi s dom i oni mogu moliti za ozdravljenje.

Na sljepoću ne treba uvijek gledati samo kao na oštećenje vida. Može se raditi i o unutar njoj sljepoći, kada na primjer, netko ne vidi Božje djelovanje u svom životu, ne vidi dobro u drugom čovjeku ili ne vidi zlo u sebi.

Takvu sljepoću Bog također liječi. Gluhoća se također može shvatiti na sličan način. Ponekad se čovjek ponaša kao da ne čuje, iako je s fizičkim sluhom sve u redu. Slušajući razgovore određenih ljudi, pa čak i razgovore na televiziji, ponekad se dojam da svi samo govore, a ne stječe obraćajući pozornost na ono što je druga osoba prije njih rekla. Slikovito bi se moglo reći da cijela stvar izgleda kao da smo postavili dva radio prijemnika, koji emitiraju na različitim valnim duljinama, jedan pored drugog. Slično je i sa slušanjem Božje riječi, ako hoćete i u crkvi. Bog nam progovara po liturgiji riječi, a koliko nas zaista čuje, koliko nas razumije i svojim životom provodi Njegovo učenje? Hromi hodaju. Ovo opet, ne mora nužno biti problem hodanja u konvencionalnom smislu. Može to biti nemogućnost slobodnog djelovanja. Neki paralizirajući strah od određenog posla. Osjećaj nemoći, osjećaj da ne možeš uspjeti. Ako razumijemo širi smisao riječi koje govore o Isusovom izvanrednom djelovanju, možemo Ga s pouzdanjem zamoliti za pomoć i ozdravljenje od raznih bolesti. Međutim, najveća je bolest grijeh, koji nas odvaja od Boga, Crkve, drugih ljudi, pa čak i nas samih. U svom zemaljskom životu Isus je, između ostaloga, bio vlastan opraštati grijehe, a nakon prvoga svoga uskrsnuća, dana u tjednu, dok je većina učeni ka bila zajedno, Isus je ušao k njima unatoč zatvorenim vratima i pozdravio ih riječima: “Mir vama!”, a zatim dodao: »Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« …Dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im« (Iv 20, 21-23).

I ja mogu doživjeti to čudo otpuštenja grijeha po sakramentu pokore i pomirenja kad god s vjerom, žaljenjem i iskreno stanem pred rešetke ispovjedaonice i s povjerenjem ispovjedim svoje grijehe. Mogu doživjeti i druga čudesa po sakramentima Crkve.

Gospodine Isuse Kriste, zahvaljujem Ti na Svetoj Crkvi, na svećenicima. Daj da ni kad ne posumnjam u Tebe, u Tvoju Milost. Amen. A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)