Četvrtak trećeg tjedna došašća

Michelangelo Cerquozzi: Propovijed sv. Ivana Krstitelja, 17. st.

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Iz 54, 1-10; Ps 29, 2 i 4. 5-6. 11 i 12a i 13b; Lk 7, 24-30.


Evanđelje dana (Lk 7, 24-30)

„Ivan je glasnik koji pripravlja put Gospodinu.“

Kad Ivanovi glasnici odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izašli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izašli vidjeti: Čovjeka u mekušaste haljine odjevena? Eno, oni u sjajnoj odjeći i raskošju po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izašli vidjeti? Proroka? Uistinu, kažem vam, i više nego proroka! On je onaj o kome je pisano:
Evo, šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.
Kažem vam: među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. A ipak, i najmanji u kraljevstvu Božjem veći je od njega.«
Sav narod koji ga je slušao, pa i carinici, uvidješe pravednost Božju: pokrstiše se Ivanovim krstom. Naprotiv, farizeji i zakonoznanci ometoše što je Bog s njima naumio jer ne htjedoše da ih Ivan krsti.


Razmišljanje

Da bi zapjevali ili zasvirali zajedno, zbor ili glazbena skupina mora se za to pripremati – naštimavati, usklađivati se međusobno i s dirigentom. Da bi došlo do susreta s Bogom u molitvi, u biblijskoj riječi, u Euharistiji, naj prije je potrebno da smo s Njim usklađeni, potrebno je da se za taj susret pripremimo. Kad ideš na neku zabavu ili planiraš susret s dragom osobom, pripremaš se. Razmišljaš o odjeći, o poklonu. Za susret s Bogom, sada i u budućnosti, treba se pripremiti, obući Božju odjeću: ljubav i poniznost, a s njima i sve ostale vrline. Kako su samo naši preci bili mudri. Uoči nedjelje, subotom, čistili su dvorišta i polja, pripremali odjeću, laštili obuću, pripremali zaprege kako bi sutradan, u nedjelju, mogli prijeći potrebne kilometre i stići u crkvu, na Svetu misu. Vanjskim uređivanjem pripremali su svoja srca za susret s Bogom. “Priprema” je ključna. Kako se pripremam za svoj susret s Bogom? B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)