Ponedjeljak četvrtog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Iz 7, 10-14; Ps 23, 1-2. 3-4ab. 5-6; Lk 1, 26-38.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

„Evo, začet ćeš i roditi sina.“

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

“Zdravo, milosti puna; raduj se, milosti puna. Ovim pozdravom anđeo započinje svoj susret s Marijom. Neki smatraju da Božji glasnik ovakvim pozdravom ustvari zamjenjuje Marijino ime s “Puna Milosti” i to stoga što je Bog upravo kao takvu poznaje, kao “milosti punu”. Ove riječi svakako znače da je od prvog trenutka začeća Marija bila ispunjena milošću jer je od samoga početka bila odabrana da bude Božja Majka.
Ova punina milosti, kao nešto što je Mariji svojstveno, pripisuje se Njezinoj osobi, također postaje Njezina karakteristika, to je ono što Ona jest u svojoj čovječnosti i majčinstvu – puna milosti. Zato Ona posta je uzor svima nama. Također postaje bliska svakome od nas.
Svi atributi kojima častimo Mariju u Lauretanskim litanijama i svim drugim zazivima po kojima je poznajemo u različitim narodima i na raznim mjestima, zapravo predstavljaju parafrazu tog jednog naslova i te istine o Njoj koju čujemo u anđelovu pozdravu: milosti puna. Svi aspekti Marijina života i otajstva izraženi su u ovoj istini.
Neka nam Marija bude uzor, neka naš život bude sličan Njezinu, kako bismo i mi za služili tu veliku istinu o sebi – da smo puni milosti, odnosno da Božja milost stanuje u nama. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)