Petak četvrtog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 i 29; Lk 1, 67-79.


Evanđelje dana (Lk 1, 67-79)

„Pohodi nas Mlado sunce s visine.“

U ono vrijeme: Zaharija, otac Ivanov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati:
»Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijateljâ, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira.«


Razmišljanje

Hvalospjev koji je ispjevao Zaharija izražava radost zbog otvorenosti na Božju Riječ. Čovjek koji se zatvara za Boga hoda u mraku. Taj put vodi u smrt. Duh Sveti daje svjetlost. On vodi čovjeka u iskustvo punine radosti. Omogućuje mu da otkrije vrijednost života. Sveti Ivan, ulazeći u Zaharijin i Elizabetin život, ispravlja zakučaste puteve svakodnevnog života vezane uz patnju.

Prorok s Jordana pripremit će srca mnogih ljudi za susret s Mesijom. Bog želi ljudsku sreću, dolazi nam u teškim životnim situacijama i donosi nadu. Dolazak svjetlosti, koja ima svoj izvor u Isusu, omogućuje izlazak iz skučenosti u vlastitom “ja” i otvaranje prema drugom čovjeku, činjenju dobra, pružanju 81 potpore drugima.

Gospodine, daj da otvorim svoje srce na dar Milosrđa i daj mi snage da mogu biti svjedok. K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)