SV. MARIJA BOGORODICA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SV. MARIJA BOGORODICA
Nova godina – Svjetski dan mira

Čitanja: Br 6, 22-27; Ps 66, 2-3. 5. 6 i 8; Gal 4, 4-7; Lk 2, 16-21.


Evanđelje dana (Lk 2, 16-21)

„Pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama.“

U ono vrijeme:
Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama.
Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu.
A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.
Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.
Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.
Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.


Razmišljanje

Osam dana nakon Božića, Majka Crkva nas poziva na slavlje svetkovine Presvete Djevice Marije, Bogorodice. Što danas znači častiti Ma riju? Ne bismo li radije trebali govoriti o Otajstvu Isusa, o Njegovu obrezanju? Istinu govoreći, slobodno možemo reći da častimo Onoga u kome je i Marija pronašla svoje ostvarenje i koga je prihvatila te tako postala Majka samoga Boga-Bogorodica.

No, nije li Marija već ranije, za vrijeme Navještenja, pristala biti Majka Božja prihvaćajući Anđelov navještaj? Tako je, istina je da je u tome trenutku pristala biti Božja Majka, ali su se Anđelove riječi obistinile tek u trenutku kada je Isus dobio Ime, u trenutku obrezanja kada je postao Emanuel – Bog s nama. To je Ime u kojem je sadržano Isusovo, ali i Marijino poslanje.

Kao roditelji ili djeca možemo se ne: slagati s od lukama koje su nekoć donijeli ili danas donose naši najbliži jer često nismo u stanju ispravno ih očitati, prihvatiti i ne slažemo se s odgovornošću koju drugi stavljaju na nas. Svjesni smo da iz toga mogu proizaći problemi, patnje, čak i križevi. Pogledajmo Mariju: Ona kao Majka nije znala kako će do kraja izgledati život Njezinoga Sina. No unatoč tome nije skretala s puta na koji je pristala; štoviše pomogla je Isusu da i On ide Svojim putem i tako ispuni Svoje poslanje. Molimo Mariju da nam izmoli milost pomoći svima koji kod nas pomoć zatraže, bez obzira na to što nam se, možda, ne sviđa njihova odluka, ponašanje, odabrani put. Učinimo to iz ljubavi prema Bogu i onome koji nas to zatraži, a koji je naš bližnji. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)