DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DRUGA NEDJELJA PO BOŽIĆU

Čitanja: Sir 24, 1-2. 8-12; Ps 146, 12-13. 14-15. 19-20; Ef 1, 3-6. 15-18; Iv 1, 1-18 ili kraće Iv 1, 1-5. 9-14.


Evanđelje dana (Iv 1, 1-18)

„Riječ tijelom postane i nastani se među nama.“

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade
ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima
svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok
da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo,
nego – da posvjedoči za Svjetlo.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet;
bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše.
A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja:
onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi,
ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu
njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče:»To je onaj o kojem rekoh:koji za
mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!« Doista,
od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.Uistinu,
Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu.
Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac – Bog -koji je u krilu Očevu,
on ga obznani.


Razmišljanje

Danas nas, riječima Proslova, sv. Ivan ponovno uvodi u otajstvo Božića. Možemo se zaustaviti kod ove Riječi i dopustiti Joj da nas, naša srca i pameti u ovo Otajstvo i snagu Riječi koja postaje Život. Ova Riječ Život želi biti među nama, živjeti s nama; još više – želi živjeti Život u nama, biti naš život. To je vječna i stalno aktualna Božja želja da bismo osjetili da smo – i stvarno – ljubljena Božja djeca.

Nije onako kako mi to često mislimo da nam Bog nameće i da nas primorava da budemo Njegova djeca. On prilazi k nama i otkriva nam otajstvo Svoje Ljubavi i samo želi da ga otkrivamo, produbljujemo i s radošću idemo prema izvoru – Božjem Srcu.

Ova Riječ-Isus daje nam moć da postanemo djeca Božja. No, samo o meni i o Tebi ovisi hoće li ovo ponovno proživljavanje Božića biti korak prema Božjem Srcu, korak prema istini da smo ljubljena djeca Božja. O nama ovisi hoće li ova Božja želja u nama postati još veća, hoće li prerasti u ostvarenje onoga lijepog Božjega plana koji On ima sa svakim čovjekom.

Gospodin je sa Svoje strane učinio sve! Sada čeka Tvoj korak – da Mu povjeruješ i da Ga primiš u svoje srce. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)