Srijeda drugog tjedna po Božiću

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 1 Iv 3, 11-21; Ps 99, 2. 3. 4. 5; Iv 1, 43-51.


Evanđelje dana (Iv 1, 43-51)

„Ti si Sin Božji, Kralj Izraelov!“

U ono vrijeme: Naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: »Pođi za mnom!« Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.
Filip nađe Natanaela i javi mu: »Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.« Reče mu Natanael: »Iz Nazareta da može biti što dobro?« Kaže mu Filip: »Dođi i vidi.« Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: »Evo istinitog Izraelca u kojemu nema prijevare!« Kaže mu Natanael: »Odakle me poznaješ?« Odgovori mu Isus: »Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.« Nato će mu Natanael: »Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!« Odgovori mu Isus: »Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!« I nadoda: »Zaista, zaista kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.«


Razmišljanje

Još uvijek se nalazimo u božićnom vremenu. Promatramo Boga koji je došao na svijet kao dijete. Priznajemo Ga kao Boga, Spasitelja, Sina Božjega. Kao što smo mogli čuti, i Natanael, jedan od Isusovih učenika, priznao Ga je Sinom Božjim. Natanael nije odmah prihvatio Filipovo svjedočanstvo, ali je ipak došao k Isu su da Ga upozna. Isus mu govori da ga je vidio dok je bio pod smokvom – što možda zvuči ne razumljivo. Pod smokvom je izraz koji je bio poznat u ono vrijeme i za Židove značio da je riječ o nekome tko je proučavao Sveto Pismo; u rabinskoj književnosti smokva označava stablo spoznaje dobra i zla. Iako je to bio uobičajen izraz tada, možemo zamijetiti da Natanael reagira vrlo ushićeno… Zbog te Isusove riječi, 15 nazvao Ga je Sinom Božjim i Kraljem Izraela. Zašto? Čini se da se nešto u trenutku dok je bio sam pod smokvom dogodilo u Natanaelovu srcu, nešto što samo Bog može znati. Možda je doživio Božji dodir, Njegovu prisutnost… Isus, čini se, zna što se to dogodilo…

Kakva je moja spoznaja Boga? Tko je On za mene? Čitam li i ja Sveto Pismo revno poput Natanaela? Tražim li Boga u svome životu? Jesam li „nešto” doživio u svom životu: Božju prisutnost, Božji dodir? D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)