BOGOJAVLJENJE

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

BOGOJAVLJENJE
Dan svetog djetinjstva

Čitanja: Iz 60, 1-6; Ps 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12.

Klanjanje: Suhopolje


Evanđelje dana (Mt 2, 1-12)

„Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.“

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
’A ti, Betleheme, zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pāsti narod moj – Izraela!’«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.


Razmišljanje

Medu mnoštvom mogućih motiva i načina interpretacije ovog odlomka, nalazimo i motiv potrage za Kraljem, Mesijom, Spasiteljem, traganja za istinom, svjetlom, mudrošću… Mudraci s Istoka predstavljaju sve ljude koji su otvoreni, koji traže, koji se ne oboje poteškoća. Nedvojbeno je da je putovanje u ono vrijeme po ,,onim zemljopisnim širinama” bilo rizično, zahtjevno i svojevrstan izazov. Mudraci su otvoreni za svaku vrstu savjeta i pomoći kada je u pitanju njihova potraga – obraćaju se židovskim starješina ma i pismoznancima. Pismoznanci, usprkos svom osobnom neprijateljskom stavu prama novorođenom Mesiji, pokazuju pravi smjer tražiteljima; jer oni (pismoznanci) su ti koji svim pravi čuvaju i interpretiraju poklad vjere Izabranog naroda. No, oni koji bi po lima trebali biti najbliže Božjoj istini i spa senjskim planovima svoga Boga Jahve, bili su zapravo oni koji tu istinu uopće nisu tražili, nisu ni marili za Božji plan spasenja. Vjerojatno zbog toga što su bili previše navezani na svoj ljudski, pretjerano racionalistički, zemaljski način razmišljanja, djelovanja, očekivanja… Vjerojatno nisu, kada se usporede s Mudracima s Istoka, imali dovoljno volje odlučiti se za ovakvo „putovanje” koje je zahtjevno, naporno, rizično i koje traži otvorenost za novo i neočekivano.

Evanđelje današnje Svetkovine govori nam da Isusa, Spasitelja, Istinu pronalaze samo oni koji su spremni na određeni napor, rizik, koji su otvoreni za novo, za savjete drugih, a možda i za neki „duži put”… Neka ovo Evanđelje bude ohrabrenje i smjernica svima onima koji još uvijek traže istinu, spasenje, Isusa, koji, možda, već dugo ,putuju”… Njihovu će strpljivost, otvorenost, napor, vjernost, Bog sigurno nagraditi. D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)