Proslava Nedjelje Božje riječi

Poštovana i draga braćo svećenici!

Prema odredbi pape Franje u Motu propriju Aperuit illis, Treću nedjelju kroz crkvenu godinu slavimo kao Nedjelju Božje riječi. Poznato vam je da smo 2020. u Požeškoj biskupiji cijelu godinu posvetili Božjoj riječi pod geslom „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“. Tijekom toga vremena željeli smo u župama i obiteljima, skupinama i pojedincima naše Biskupije usred žurbe i buke svijeta pronalaziti vrijeme sabranosti i tišine, čitanja i razmišljanja Svetog pisma, da bismo u svjetlu Božje objave bolje razumjeli njegov naum o nama, novim se opredjeljenjima ravnali po Božjim naputcima i bili potpunije dionicima smisla života u koji nas uvodi Isus Krist, jedini otkupitelj čovjeka.

Slavlje Nedjelje Božje riječi idućega 23. siječnja 2022. prigoda je da na temelju iskustva Godine Božje riječi, napose na susretu s lektorima i biblijskom skupinom, u svakoj našoj župi obnovimo svoj pristup Svetom pismu po metodi lectio divina za koju imamo trajnu pomoć na biskupijskoj web-stranici. Korisno je iznova u ruke uzeti prošlogodišnju Bilješku o Nedjelji Božje riječi Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata koja donosi konkretne prijedloge za organiziranje euharistijskih slavlja Nedjelje Božje riječi kao i Apostolska pisma pape Franje Aperuit illis i Sacrae Scripturae affectus u kojima se nalaze dragocjeni poticaji za rad sa Svetim pismom, ne samo prigodom Nedjelje Božje riječi, nego tijekom cijele godine.

U Nedjelju Božje riječi moguće je po jednostavnom predlošku koji ovdje donosimo organizirati euharistijska slavlja. Ono će započeti ulaznom procesijom s ministrantima i lektorima, koji će unijeti u crkvu Sveto pismo ili svečani primjerak Evanđelistara i postaviti ga na vidljivo mjesto. U župama gdje nema đakona, moguće je da Sveto pismo ili Evanđelistar u procesiji ponese voditelj lektorskog zbora, zaduženog za liturgijsko naviještanje Božje riječi. Smisao tog čina je u tome „kako bi se pred pukom očitovalo normativnu vrijednost koju posjeduje Božja riječ“ (Aperuit illis, br. 3). Toga dana valja posebnu pozornost posvetiti pripravi i naviještanju svetih čitanja u liturgiji, čiji će služitelji pri tom slijediti metodu lectio divina služeći se tekstovima na biskupijskoj web-stranici. Svećenici će navedene nedjelje, po Papinoj preporuci „jasno istaknuti značaj naviještanja Gospodnje riječi, a u homiliji naglasiti čast koju smo joj dužni iskazivati“. Podsjetit će na važnost navjestiteljske, lektorske službe u liturgiji, za koju treba izabrati određene vjernike i na odgovarajući ih način za nju pripraviti, te ih posebnim obredom uključiti u lektorski zbor. Podsjećamo da je svojim Apostolskim pismom Spiritus Domini papa Franjo omogućio da svi lektori, kako muškarci tako žene, budu postavljeni u svoju službu svečanim liturgijskim činom, do sada pridržanim samo za one koji žele primiti svete redove (Službeni vjesnik Požeške biskupije, br. 1/2021., str.9), o čemu je prošle godine svaki župni ured primio poseban naputak s obrascem kratkog obreda primanja među lektore. Svećenici će također istaknuti važnost Božje riječi za vjernički život i ponašanje u skladu s njezinim zahtjevima, a u Molitvi vjernih uključiti nakanu za pozorno slušanje, razmišljanje i provođenje u život Božje riječi. Po svršetku svete pričesti, prije popričesne molitve na svakoj svetoj misi svećenici će predvoditi Molitvu Godine Božje riječi, nakon koje će svi uskliknuti pjevajući geslo „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka“.

Neka Nedjelja Božje riječi obnovi u svima nama žar za Božju riječ te čitanje i razmatranje Svetog pisma. Uz srdačan pozdrav i blagoslov u Gospodinu.

Požega, 5. siječnja 2022.

✠ Antun Škvorčević
požeški biskup