Utorak prvog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 1 Sam 1, 9-20; Ps 1 Sam 2, 1. 4-5. 6-7; Mk 1, 21-28.


Evanđelje dana (Mk 1, 21-28)

„Učio ih je kao onaj koji ima vlast.“

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!«
Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.


Razmišljanje

Događaj koji je opisan u današnjem Evanđelju zbiva se na početku Isusova javnog djelovanja. Pokazuje nam Spasitelja čija Riječ ima neobičnu moć – oslobađa čovjeka opsjednu ta nečistim duhom. Svjedoci ovoga događaja koji su vjerojatno redovito slušali “propovijedi” u sinagogi, zamjećuju razliku između Kristova nauka i nauka pismoznanaca: Kristova riječ ima stvaralačku moć dok su ,,homilije” pismoznanaca jednostavno obično predavanje. Riječi Učitelja iz Nazareta imaju konkretne učinke, jer su Božje Riječi, ispu -0 njene Duhom Svetim. Dobro se ovdje pri sjetiti da Bog upravo po Svojoj Riječi stvara svijet: I reče Bog (…) i bi tako! (vidi: Post 1, 1-31) Svemogući Bog neprestano želi uvijek iznova Svojom Riječju stvarati novi svijet i novi poredak u mome srcu. Njegova Riječ ima moć urediti, posložiti moj nutarnji svijet, izliječiti ono što je u njemu bolesno i ranjeno, osloboditi ono što je porobljeno, zaposjednuto, uskrisiti i oživjeti ono što se čini kao da je već mrtvo.

Pružam li stvarno priliku Božjoj Riječi da uređuje moj nutarnji svijet? Hranim li se Božjom Riječju, čitam li, razmatram li, primjenjujem li ju u svome životu? Dopuštam li Božjoj Riječi da prodre do onih prostora moje nutrine koji su zaraženi zlom? J.G.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)